Akcioni plan za borbu protiv korupcije u Boru

U sali Skupštine grad Bora održana je debata povodom nacrta Lokalnog aktikorupcijskog plana grada Bora. Ovaj nacrt trebalo bi, kada bude usvojen, da sadrži 16 osnovnih pravila u borbi protiv korupcije na lokalnom nivou, počev od sistema veće transparentnosti javnih nabavki, rada lokalne samouprave i formiranja budžeta, do zaštitite uzbunjivača i mogućnosti da se građani žale na rad lokalne samouprave.

Grad Bor je jedna od svega 10 odsto lokalnih samouprava u Srbiji koje su do sada formirale antikorupcijski savet, a prema uslovima koje je država preuzela u poglavlju 23 pregovora sa Evropskom unijom, svi gradovi i opštine u obavezi su da to urade što pre. Da bi se ispunile ove obaveze nije presudno samo formiranje ovih tela već i aktivna primena zakonskih odredbi u vezi borbe protiv korupcije, jer bez toga nema ulaska u Evropsku unuju.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.