Bankarski formulari protiv pranja para

BOR – Mnogi Borani su u poslednjih mesec dana dobili poruku od banaka u kojima imaju tekuće račune, da se do određenog roka jave u banku radi ažuriranja podataka. Od klijenta se traži izjava o tome da li je u poslednje četiri godine obavljao neku javnu funkciju, odnosno da li je član uže porodice ili poslovni saradnik nekog političkog ili javnog funkcionera.

U Narodnoj banci Srbije kažu da banke ove podatke ne bi mogle da traže samostalno, već da postupaju po novim odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma u Republici Srbiji koje su počele su da se primenjuje od 1. aprila 2018. godine. Njima je predviđena stroža kontrola finansijskih transakcija, u cilju sprečavanja pranja novca, pre svega računa političkih i javnih funkcionera, članova njihovih porodica i poslovnih saradnika funkcionera.

To praktično znači da su svi građani Srbije koji imaju tekuće račune u bankama u obavezi da se najkasnije do 25. decembra izjasne na odgovarajućem PEP obrascu, da li su politički funkcioneri, članovi uže porodice ili bliski saradnici funkcionera ili ne.

U mnogim bankama ovaj rok je znatno kraći, do 30. novembra, a klijenti su uglavnom već dobili poruke da se do tog datuma jave u banku. U suprotnom, ukoliko se građani do predviđenog datuma ne jave, najavljeno je da će nakon toga transakcije i plaćanja biti onemogućene, do daljnjeg, odnosno dok ne popune formular.

U Narodnoj banci Srbije kažu da je cilj da se na osnovu ovih informacija izradi baza podataka i omogući jednostavnije kontrolisanje protoka novca i eventualnih sumnjivih transakcija, koje bi mogle biti povezane sa pranjem para i finansijskim zloupotrebama.

Banka izjavu najčešće pribavlja u vidu upitnika, koji popunjava klijent, a banke ga samostalno kreiraju u skladu sa svojom poslovnom politikom, kako bi na najbolji način upoznale klijente, u cilju adekvatnog praćenja njihovog poslovanja. Sadržina takvog upitnika mora biti u skladu s propisima i ne može sadržati pitanja koja nisu primerena navedenim obavezama iz zakona.

Ova obaveza propisana je u skladu s međunarodnim standardima, pre svega s univerzalnim preporukama FATF, međunarodnog tela obrazovanog s ciljem efikasne borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Srbija je u poslednjem izveštaju ove organizacije svrstana među 11 zemalja u svetu s visokim rizikom.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *