Godišnja boravišna taksa u proseku 1000 dinara po ležaju

BOR, SRBIJA – Primena Uredbe o uslovima i načinu utvrđivanja godišnje boravišne takse počela je 1. jula. Obveznik plaćanja je fizičko lice, koje poseduje rešenje o kategorizaciji i pruža usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, koje ima do ukupno 30 ležaja ili do 20 kamp parcela. Očekuje se da uplata boravišne takse poveća priliv sredstava u lokalnim budžetima.

Promena Zakona uslovljava privatne preduzetnike da se malo ozbiljnije bave turizmom. Promena oko plaćanja boravišne takse je odluka na nivou Srbije, i paušalno će se plaćati po jednom ležaju. Mi smo imali u toku novogodišnjeg koncerta preko 5000 noćenja, a imamo u gradu i sezonske terenske radnike koji dolaze sa strane i kojima je potreban smeštaj. Osim domaćinstava seoskog turizma koji su registrovani preko nas, ima i onih koji su registrovani preko drugih agencija, a koliko će sredstava budžetu konkretno doneti boravišna taksa znaćemo u septembru. Što se hotela tiče oni su već početkom maja biti prebukirani“ kaže Maja Bakoč, direktor Turističke organizacije Bor.

Visina godišnje boravišne takse zavisi od teritorije na kojoj se ugostiteljski objekat nalazi, pa je za prvu kategoriju turističkog mesta najskuplja, 3.300 dinara po ležaju ili kamp parceli, a za drugu kategoriju 2.600 dinara. Godišnja taksa za ležaj u trećoj kategoriji turističkog mesta je 2.000 dinara, u četvrtoj 1.300, a ako se ugostiteljski objekat ne nalazi u granicama turističkog mesta, onda je to 1.000 dinara. Visina ove takse zavisi i od toga koliko turistički subjekt radi tokom godine, odnosno kako je registrovan.

Koliko će ko plaćati boravišnu taksu, zavisi i od toga kako je ko registrovan: da li sezonski ili tokom cele godine, što znači da neće svi plaćati isto. Prosek je 1000 dinara po ležaju na godišnjem nivou“ dodaje Maja Bakoč, direktor TO Bor.

Boravišna taksa za tekuću godinu plaća se kvartalno, do petog u mesecu za prethodni kvartal, uplatom u budžet lokalne samouprave.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *