Inkasanti smanjuju dugovanja za komunalije

BOR-U Javnom preduzeću za stambene usluge u Boru u ovoj godini preduzeli su brojne aktivnosti kako bi značajno povećali stepen naplate dugovanja i na taj način sprečili utuženja građana. Nakon što su počeli redovno da obilaze i razgovaraju sa dužnicima, od oko  hiljadu neurednih platiša obaveze je izmirilo više od 400. U ovom preduzeću su zadovoljni povećanjem stepena naplate, a procenat,je kažu značajno bolji, i za celu prošlu godinu .

Za prošlu godinu naplatili smo 99 odsto dugovanja,od toga za tekuće obaveze 70 odsto , a sve ostalo su stara dugovanja“,rekao je Slaviša Frišković, vd direktor JP za stambene usluge.

Naplata  dugovanja za stambene usluge je efikasnija i za januar ove godine.Iako su u Javnom preduzeću za stambene  usluge preduzete brojne aktivnosti u cilju povećanja stepena naplate, višegodišnja dugovanja su i dalje velika.

Uspeli smo da smanjimo višegodišnja dugovanja Borana od 755 na 714 miliona dinara. Iznos možda nije velik, ali je značajno da se dugovanja smanjuju“, dodao je Frišković.

Narednih meseci, uz povećano angažovanje inkasanata u Javnom preduzeću za stambene usluge očekuju dalje smanjenje duga. Uz to razmatraju mogućnost da se onim velikim dužnicima otpiše kamata, ali samo pod određenim uslovima. U planu je da uz pomoć javnih preduzeća sačine strategija koju će uputiti na razmatranje nadzornim odborima.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.