Na području borskog okruga povećava se broj radnih dozvola za strance

BOR-Nacionalna služba za zapošljavanje, filijala Bor u skladu sa Zakonom o zapošljavanju stranaca u  Srbiji, izdala je  1.100 radnih dozvola, a na čekanju je još 500 stranaca, koji su podneli zahteve. Broj inostranih državljana sa radnom dozvolom na području borske filijale počeo je da se povećava pre dve godine, a najviše je državljana Kine, a značajno manje je Rumuna koji rade u kladovskom Brodogradilištu.

Od ukupnog broja zaposlenih kineskih državljana najviše je, oko 70 odsto, kvalifikovanih radnika,a ostali su visokoobrazovani.

U Srbiji postoji mogućnost za izdavanje sedam vrsta radnih dozvola, a u borskoj filijali  najčešće se podnose zahtevi za zapošljavanje, kao i za dozvole za upućena lica i za kretanje u okviru privrednog društva. Jedan od bitnih uslova za izdavanje radne dozvole je da stranac ima privremeni boravak na području Srbije, koji traje od šest do 12 meseci. Radna dozvola, na koju se čeka do mesec dana, traje koliko i privremeni boravak.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.