Nacionalni energetski i klimatski plan

Društvo mladih istraživača je partner u projektu “Civilno društvo za energetsku tranziciju” koji promoviše izradu i usvajanje Integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana. Cilj je da troškovi energetske tranzicije društva budu ravnomerno raspoređeni.

SRBIJA – Beogradska otvorena škola u saradnji sa Regualtornim institutom za obnovljivu energiju i životnu sredinu i još sedam lokalnih partnera realizuje projekat “Civilno društvo za energetsku tranziciju”. Projekat okuplja udruženja koja prate proces izrade i usvajanja Integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana kako bi ga predstavile javnosti. To je dokument koji bi trebalo da postavi ciljeve domaće energetske i klimatske politike, pruži okvir za proces energetske tranzicije i bude instrument za dostizanje dugoročnih ciljeva energetske i klimatske politike Evropske Unije. Lokalni partner ovog projekta u Boru je Društvo mladih istraživača.

Cilj je da troškovi energetske tranzicije društva budu ravnomerno raspoređeni. Plan predviđa smanjenje emisije gasova staklene bašte do 2030. godine za 30 procenata u odnosnu na prethodnu dekadu, povećanje udela obnovljive energije u ukupnoj potrošnji na 41 odsto do kraja ove decenije, kao i povećanje energetske efikasnosti gde se predviđa obnova 155.000 stambenih zgrada, preko dva i po miliona kvadratnih metara poslovnih i više od milion 800 hiljada javnih objekata. To je posebno značajno za Bor jer se planira izgradnja novog naselja na lokaciji Trujkanov potok za preseljenje meštana Krivelja. To je prilika da se lokalna zajednica u gradu uključi u ovaj nacionalni plan i iskoristi sredstva. Benefiti su takođe u podršci razvoju lokalnog energetskog tržišta, stimulisanju ušteda prilikom snabdevanja energentima, kao i značajnom povećanju sredstava za naučno istraživački rad iz ovih oblasti” istakao je Toplica Marjanović član Društva mladih istraživača u Boru.

Nacrt  Integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana je uobličen. Do kraja marta se očekuje pokretanje javnog uvida u predlog ovog dokumenta, da bi proces usvajanja počeo već narednih meseci.

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.