Novo postrojenje za čist vazduh u Boru

BOR – U borskoj Topionici bi uskoro trebalo da proradi novo postrojenje, koje će sve otpadne fugitivne gasove iz metalurših postrojenja i Fabrike sumporne kiseline prečišćavati i omogućiti da sa novoizgrađenog dimnjaka u atmosferu bude ispuštan potpuno čist vazduh.

Projektovani kapacitet postrojenja za preradu dimnih procesnih i otpadnih gasova je 700.000 normalnih kubnih metara na sat, sadržaj sumpor-dioksida otpadnih gasova nakon obrade je manji od 100 mikrograma po normalnom kubnom metru, a sadržaj čestica je ispod pet mikrograma po normalnom kubnom metru. Odsumporavanje će se obavljati mešavinom vode sa odgovarajućim reagensima. Tehničkom rekonstrukcijom topionice, koja je počela u julu 2019. godine, kapacitet metalurških agregata će sa 60 do 80 hiljada tona katodnog bakra godišnje biti povećan na 180 hiljada tona katoda. Njome je obuhvaćen kompletan proizvodni proces – od ulaska do izlaska koncentrata bakra, odnosno do proizvodnje katode, kao i zajednički pomoćni objekti. Investicija u projekat tehničke rekonstrukcije, proširenja i izgradnje, čija je glavna karakteristika to što se proizvodnja i izgradnja međusobno preklapaju i izvode istovremeno, iznosi 220 miliona evra. Emisija izduvnih gasova će nakon tehničke rekonstrukcije biti u skladu sa standardima, otpadna voda će nakon prečišćavanja moći ponovo da se koristi i biće zadovoljeni standardi Evropske unije.

                                                                                                 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.