O nama

Regionalna Televizija Bor program emituje od 10. maja 1993. godine. Posluje u sastavu Preduzeća „Štampa, radio i film“ koje postoji od 1947. godine.
Do 1969. godine, osnivanjem Radio Bora, jedino javno glasilo u gradu je bio „Borski Кolektiv“, čijim je osnivanjem 1. novembra 1947. godine počela javna i informativna delatnost u Boru. Dakle, preteča preduzeća „Štampa, radio i film“ D.O.O. Bor je „Borski Кolektiv“ osnovan kao organ sindikalne podružnice Saveza rudara preduzeća Rudnici bakra i Topionice Bor. Ovaj list je 1. maja 1965. godine promenio ime u list „Кolektiv“. Do kraja 1969. godine „Кolektiv“ je bio jedino javno glasilo u Boru, a tada je pokrenut Radio Bor (krajem 1969. godine), zatim „Borske novosti“ marta 1973. godine, pa grupe za film, časopis „Bakar“, „Razvitak“ i istorijska istraživanja, TV dopisništvo i najzad, 1993. godine i lokalna, a kasnije regionalna televizija.
Javno preduzeće „Štampa, radio i film“ Bor je formirano 1989. godine Odlukom Skupštine Opštine Bor. Do 1989. godine, nalazilo se u sastavu Rudarsko-topioničarskog basena Bor, da bi se tada izdvojilo iz njenog sastava. List „Кolektiv“ kao glasilo je ostalo u okviru RTB-a Bor. U skladu sa Zakonom o privatizaciji i Zakonom o javnom informisanju i medijima preduzeće je privatizovano i 27. aprila 2016. godine preduzeće je postalo društvo sa ograničenom odgovornošću ŠRIF D.O.O. Bor.

Preduzeće „Štampa, radio i film“D.O.O. Bor kao pretežnu delatnost ima proizvodnju i emitovanje TV programa. U preduzeću postoje 2 elektronska medija: Radio i Televizija Bor, koje čine jednu jedinstvenu redakciju .Od početka 2010. godine počelo je emitovanje Vesti TV Bor putem Internet stranice www.rtvbor.rs a od 2013.godine i novine – bilten „Oko istoka“.