Plan poslovanja RTB-a Bor za 2017. godinu

BOR – Plan poslovanja Rudarsko-topioničarskog basena Bor u 2017. godini prvenstveno je orijentisan na povećanje proizvodnje na sva tri površinska kopa i u podzemnoj eksploataciji. Plan je da do kraja godine proizvodnja dostigne ukupno 65 miliona tona iskopina, odnosno 178 hiljada tona dnevno, sa odnosom rude i jalovine 1 prema 2,32. To praktično znači da se očekuje da se iz rude dobije više od 235 hiljada tona suvog koncentrata i proizvede 48 hiljada tona katodnog bakra, 842 kilograma zlata i 4,3 tone srebra. Kako bi se popunili metalurški kapaciteti planirana je prerada još 164 hiljade tona uvoznog koncentrata.

Ukoliko se ovi planovi ostvare, očekuje se da na kraju godine razlika između prihoda i rashoda bude viša od 67 miliona dolara, sa projektovanom cenom tone bakra od pet hiljada dolara. Donja granica rentabilnosti kreće se oko 4.330 dolara za tonu bakra, a predviđanja kretanja cene bakra na svetskoj berzi pokazuju da će postojati realna mogućnost da prosečna cena bude i veća, oko pet i po hiljada dolara za tonu, što bi svakako povećalo prihode kombinata bakra.

Pozitivan bilans uspeha planiran u 2017. godini uključuje i finansiranje investicionih ulaganja u rudarstvo i metalurgiju iz sopstvenih izvora, kažu u RTB-u Bor. Za nabavku nove rudarske opreme u „Velikom Krivelju“, RBM-u i „Jami“, neophodne za veću proizvodnju, izgradnju kolektora i pratećih sistema jalovišta kriveljske flotacije, kao i u završetak opremanja flotacije u Majdanpeku planirano je ulaganje 21 milion dolara. Što se metalurgije tiče, za finansiranje preostalih dugovanja za energanu, lonce i kamione, završetak flotacije šljake i kupovinu kamionskog usisivača planirano  je nešto više od 9 miliona dolara.

Najveći problem i dalje su obrtna sredstva, kažu u kombinatu bakra, neophodna za nabavku uvoznog koncentrata direktno od proizvođača, a ne od posrednika, nabavku rezervnih delova za opremu i velika investiciona ulaganja, kakvo je otvaranje kopova Cerovo dva i Cerovo primarno.

U 2017. godini trebalo bi da se formira novi organizacioni oblik i obave nužne statusne promene u cilju organizovanja jedinstvenog privrednog društva od sadašnja četiri posebna. Ova obaveza je sastavni deo usvojenog UPPR-a i njome treba da se obezbedi nova organizacija poslovanja, racionalizacija troškova i optimizacija broja zaposlenih, kažu u RTB-u Bor.

 

Plan poslovanja RTB-a Bor za 2017. godinu, 3. februar 2017. (RTV Bor)

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *