Planskim dokumentom omogućiti bolje uslove za novu gradnju

BOR – Izmenama i dopunama plana generalne regulacije gradskog naselja Bor, između ostalog, na području u neposrednoj blizini naselja Bor II biće određen prostor namenjen stambenoj individualnoj gradnji. Namera je da se tu, procesom urbane komasacije isparceliše blizu 170 parcela na kojima bi se gradile porodične kuće sa okućnicom površine nekoliko ari. U toku je izrada nacrta ovog projekta.

Poziv je upućen vlasnicima parcela da se jave kako bi se uredili imovinsko-pravni odnosi, a u Republičkom geodetskom zavodu uknjižila svojina. Da vlasnici parcela veće površine imaju mogućnost da formiraju manje sa kojima mogu da trguju ili da njima grade. To je preduslov za početak parcelacije ovog zemljišta. Na ovom prostoru planira se izgradnja i putne infrastrukture po ugledu na komšijsko naselje Bor II. Na potezu od naselja Bor II prema Brestovcu biće određen prostor za izgradnju višespratnih stambenih objekata. Tu bi se, u perspektivi stvorili uslovi da se obezbedi stambeni prostor za zainteresovane meštane ruralnih sredina grada koji su ugroženi rudarskim aktivnostima“ naglasio je Dragan Jelenković, načelnik Odeljenja za urbanizam Grada Bora

Dopunom postojećeg prostornog plana grada Bora stvaraju se uslovi i mogućnosti i da se prostor iza Sportskog centra iskoristi za izgradnju Šoping mola, pristupnog parkinga i višespratnica u okviru kompleksa. I Objekat „Mulen Ruž“ u ulici „Sedmi juli“ koji više decenija tavori i čeka privođenje nameni, takođe je obuhvaćen izmenama prostornog plana koje će omogućiti nastavak gradnje. Osnovni uslov da je objekat vlasništvo grada je obezbeđen.

Planira se nadgradnja tog objekta. Prizemlje će se koristiti kao poslovni prostor ili kao vrtić, o čemu će odlučivati nadležni. Grad Bor je otkupio objekat čime su stvoreni preduslovi, a sada je na redu planiranje, a potom i nastavak i konačni završetak gradnje Mulen Ruža“ rekao je Jelenković.

Izmenama i dopunama plana generalne regulacije grada Bora će, kako se očekuje biti omogućeno preduzetnicima, posebno ugostiteljima da lakše dolaze do građevinskih i upotrebnih dozvola odnosno da im se olakša poslovanje. Pokrenuće se i stambena gradnja koja je poslednjih decenija u gradu bakra u stagnaciji.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.