Pojačan dotok vode u kriveljski kolektor zbog proboja revizionog otvora, meštani bezbedni

BOR – Voda koja se akumulira u flotacijskom jalovištu “nulto polje” rudnika Veliki Krivelj za potrebe tehnološkog procesa procurela je na revizionom otvoru koji je veza između kolektora Kriveljske reke i površine, a koji je 2018. Godine izgradila podizvođačka firma “Sloga” nekadašnjeg RTB-a Bor. Curenje nije obimno i nisu ugroženi žitelji Oštrelja i ostalih sela nizvodno od kolektora, rečeno je na sednici Štaba za vanredne situacije u Boru, koji je održan tim povodom.

„U procesu proizvodnje kompanije Ziđin utvrđeno je da je došlo do gubitaka vode u nultom polju jalovišta Veliki Krivelj, što ne predstavlja na bilo koji način pretnju za zdravlje i bezbednost građana Bora i okolnih sela. To je nešto što sem dešava u procesu kompanije Ziđin i sastavni je deo procesa rudarenja. Utvrdili smo sve činjenice i nijedan rudarski objekat ili objekat koji se odnosi na sakupljanje i kolektovanje voda, prvenstveno mislim na brane jalovišta, nisu ugrožene, niti tu ima bilo kakvih problema. U pitanju je prodor vode do kolektora koji povećava količinu vode na njegovom izlazu. Mi smo na štabu za vanredne situacije doneli dve značajne mere. Prvo da se nastavi sa merenjem protoka vode na izlazu iz kolektora i sa proverom njenog kvaliteta, a druga mera je da se stručno operativni tim Štaba za vanredne situacije koji čine ljudi sa Tehničkog fakulteta, kompanije Ziđin i drugih organa koji imaju stručnu odgovornost, hitno preduzmu sve mere kako bi se pratilo stanje i pomoglo u sanaciji problema koji je nastao.“ – kaže Aleksandar Milikić, gradonačelnik Bora.

U kompaniji Srbija Ziđin Koper kažu da su odmah preduzete mere radi hitnog rešavanja ovog problema. Ekipe su na terenu i u saradnji sa Sektorom za vanredne situacije Grada Bora pokušavaju da zatvore revizioni otvor i tako smanje priliv vode. Mehanizacija je prebačena nizvodno od “nultog polja” prema Bučju, iza brane 3, gde su iskopani predtaložnici i taložnici za mulj, kako bi se zagađenje svelo na minimum, kaže Saša Perišić, rukovodilac sektora za bezbednost kompanije Srbija Ziđin Koper. On dodaje da će se voda iz nultog polja prepumpavati u tehnološki proces i odatle prebacivati u polje 1, kako bi se ekipama koje su spremne što pre omogućilo da uđu u revizioni otvor i saniraju ga.

„Svi stanovnici koji žive nizvodno od kolektora su potpuno bezbedni, a drugi objekti Ziđina i brane na jalovištima su stabilni i nema opasnosti da će na bilo koji način biti oštećene.“ – naglasio je Perišić

U Ziđinu dodaju da je sledeći korak sprovođenje sveobuhvatne istrage stanja jalovišta i ubrzanje izgradnje novog kolektora kako bi se zamenio stari koji prolazi ispod jalovišta.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.