Povećano zagađenje vazduha u Boru

0

BOR – Zagađenje vazduha u Boru ove godine često prelazi dozvoljene granice. Prema podacima sa mernih stanica, u poslednjih 30 dana koncentracija sumpor dioksida je svakog drugog dana u pojedinim vremenskim intervalima prelazila dozvoljenu granicu za naseljena mesta od 350 mikrograma po metru kubnom. Najveće prekoračenja zabeleženo je 20. juna u gradskom parku u jutarnjim satima, kada je koncentracija sumpordioksida bila 1882 mikrograma, odnosno pet puta veća od dozvoljene. Slična situacija je i sa ukupnim suspendovanim česticama, znatno opasnijim za zdravlje ljudi, koje su dvadesetak puta u kraćim vremenskim intervalima, prelazile dozvoljenu granicu od 50 mikrograma po metru kubnom, nekada i dvostruko.

Prema rečima gradonačelnika Bora Aleksandra Milikića o ovom problemu je lokalna samouprava razgovarala sa rukovodstvom kompanije Srbija Ziđin Bor Koper. Uzrok za povremeno povećanje zagađenja su problemi u tehnološkom procesu, rečeno je na ovom sastanku, koji će biti rešeni u najkraćem roku, kako bi se zagađenje svelo na minimum.

Prosečne dnevne vrednosti koje su izmerena na mernim stanicama u gradskom parku, Brezoniku i na četvrtom kilometru retko prelaze dozvoljenu granicu, ali su najveći problem pojedini delovi dana kada zagađenje drastično raste. Najčešće se ovi skokovi prema podacima republičke Agencije za životnu sredinu dešavaju u jutarnjim satima između šest i devet sati, kada i predstavljaju najveći problem za Borane.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *