Predata prva lista za izbore Nacionalnog saveta vlaške nacionalne manjine

Republička izborna komisija proglasila je do danas 16 lista kandidata na izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina, a prvu listu za nacionalni savet vlaške nacionalne manjine podneli su danas predstavnici liste „Vlasi za Srbiju“, na kojoj su 23 kandidata, koliko i broji nacionalni savet ove manjine. Prvi na listi je Novica Janošević, aktuelni predsednik Opštine Kučevo, slede Dalibor Orsovanović i Selena Ničić. Ispunjen je i uslov da je više od trećine kandidata na ovoj listi ženskog pola.

Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina u Srbiji biće održani 4. novembra. Na ovim neposrednim izborima, nacionalne manjine u Srbiji biraju tela preko kojih se ostvaruje Ustavom zajamčena samouprava u utvrđenim oblastima društvenog života- obrazovanju, kulturi, informisanju, upotrebi jezika i pisma. Pravo da bira članove nacionalnog saveta ima pripadnik nacionalne manjine koji ispunjava opšte uslove biračkog prava, odnosno da je državljanin Srbije stariji od 18 godina i ima prebivalište na teritoriji naše zemlje, s tim da mora da ispuni i poseban uslov: da je upisan u poseban birački spisak svoje nacionalne manjine.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.