Predlog izmena u krivičnom zakoniku

0

BOR, SRBIJA – Radna grupa Ministarstva pravde, skupštini bi trebalo uskoro da uputi nacrt izmena i dopuna Krivičnog zakonika u kome se kao nova dela uvode proganjanje, seksualno uznemiravanje i prinudno zaključenje braka, dok će se krivične sankcije menjati kada je reč o obljubi nad nemoćnom osobom, nad detetom i obljubi zloupotrebom položaja.

Planirano je i da se kod krivičnog dela nedozvoljene polne radnje uvede kvalifikovani oblik ovog dela, odnosno da se posebno sankcioniše kada je izvršeno prema detetu.

U Ministarstvu pravde kažu da rad na izmenama zakona nije samo rezultat nemilih događaja koji su se u poslednjih nekoliko meseci dogodile u Srbiji, već i obaveze Srbije prema Savetu Evrope, jer je neophodno da se u postojeće zakone implementira Istanbulsku konvenciju koja je ujedno i konvencija Saveta Evrope. Ova konvencija propisuje posebne mere zaštite žena i dece, ne samo kada je reč o krivičnim delima protiv polne slobode i nasilja, već i kada je reč o proganjanju.

Ovo je novo delo u krivičnom zakonu koje čini svako oko psihički muči i na neki način izluđuje svoju žrtvu, šalje bezbroj poruka, prečesto zove telefonom ili je sačeka, prati, vređa i psuje. Za osnovni oblik ovog dela predviđena je kazna do tri godine zatvora, ukoliko je izazvana opasnost do pet godina, a ukoliko dođe do smrtnog ishoda, kazna može biti do deset godina zatvora.

Za seksualno uznemiravanje, pod kojim se podrazumeva bilo kakvo verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje koje predstavlja povredu dostojanstva, može se izreći kazna do šest meseci zatvora.

Predlog je i pooštravanje sankcija za obljube nad nemoćnom osobom, zloupotrebom položaja ili obljube nad detetom na pet do 12 godina zatvora, kažu u ministarstvu pravde.

 

[iframe width=“854″ height=“480″ src=“https://www.youtube.com/embed/sCNfv1JTW1I“ frameborder=“0″ allowfullscreen ]

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *