Prioritet – razvoj seoskog turizma

BOR-Strategija razvoja turizma Grada Bora od 2020. do 2024.godine je završena. Ona podrazumeva jačanje konkurentnosti turističke privrede, povećanje broja zaposlenih u ovom sektoru, analizu raspoloživih resursa i mogućnost investicija uz javno privatno partnerstvo. Strategija daje smernice svim akterima turističke privrede da unaprede turizam, a u ruralnim područjima da se obogati ponuda novim sadržajima.

Jedan od prioriteta u oblasti turizma u narednoj godini je razvoj ruralnog turizma. Na području Bora registrovano je 16 domaćinastava koja turistima nude više od 90 ležajeva, što se pokazalo, posebno za vreme epidemije, nedovoljno. Ono od čega zavisi razvoj turizma je svakako marketing, kojem se očigledno do sada nije pridavao veliki značaj.

Planovi su ozbiljni“, dodala je Bobana Gramić, v.d. direktora Turističke organizacije u Boru, a da je tako potvrđuje i podatak da su već u narednoj godini strategijom predviđene i dve nove kulturne manifestacije. Strategija  razvoja turizma od 2020. do 2024.godine se nalazi na sajtu Grada Bora i svi zainteresovani mogu da daju određene sugestije i primedbe do 3.novembra.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.