Saopštenje za medije kompanije „Rakita“

BOR – U saopštenju za medije koje je Radio televizija Bor dobila od kompanije Rakita kaže se:

U toku radova na izgradnji istražnog niskopa Čukaru Peki, kompanije Rakita i Ziđin preduzimaju sve neophodne mere u skladu sa zakonom i etičkim principima. Kompanije se maksimalno trude da dobrom voljom i harmonijom u komunikaciji sa lokalnim stanovništvom održe reputaciju dobrog komšije.

Tokom miniranja na izgradnji istražnog niskopa, kompanija Rakita je angažovala Tehnički fakultet u Boru koji je uradio nezavisnu studiju o potencijalnim uticajima vibracija. Vibracije su redovno merene na područjima za koje se smatra da su pod uticajem projekta. Rezultati merenja pokazali su da vibracije od miniranja ne mogu biti uzrok nastalih oštećenja na objektima. Sve aktivnosti oko miniranja se realizuju u skladu sa validnim odobrenjem resornog ministarstva. Da bi se održao kontinuitet praćenja mogućih uticaja vibracija, nastavljeno je sa svakodnevnim merenjima, prema projektu seizmičkog monitoringa miniranja na izradi istražnog niskopa.

Rezultati merenja buke na devet monitoring stanica u blizini gradilišta pokazali su da je nivo buke u dozvoljenim granicama, a prašine od miniranja nema na površini zemlje, jer se miniranja već duže vremena odvijaju pod zemljom. 

Na osnovu merenja koje kompanija vrši u okviru izdašnosti izvora i vodotokova, zaključeno je da radovi na niskopu ne utiču na poremećaj režima podzemnih i površinskih voda, već da je to direktna veza sa povećanjem ili smanjenjem atmosferskih padavina. U neposrednoj blizini gradilišta istražnog niskopa postavljeni su uređaji, tzv. pijezometri, kako bi se pratio mogući uticaj rudarskih radova na podzemne vode. Do sada nije utvrđeno da je promena nivoa podzemnih voda u direktnoj vezi sa radovima na niskopu.

Kompanija Rakita, u okviru projektnih aktivnosti izgradnje istražnog niskopa, nije ispuštala vodu u Brestovačku reku jer su prihvatni bazeni projektovani sa dovoljnim kapacitetom. Fekalne vode se ne koriste kao tehnička voda jer je sistem za prikupljanje fekalnih voda na gradilištu kompletno zatvoren i izrađene su nepropusne septičke jame koje se redovno prazne pomoću cisterni. 

Kompanije Rakita i Ziđin posvećene su otvorenoj i transparentnoj komunikaciji sa lokalnom zajednicom. U realizaciji svojih projektnih aktivnosti, kompanije se pridržavaju visokih bezbednosnih standarda, procedura i protokola za lokalnu zajednicu, nastojeći da umanje i saniraju uticaje na životnu sredinu, kaže se u saopštenju za medije kompanije Rakita.

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *