Sindikati i kompanija Ziđin bez dogovora o Kolektivnom ugovoru

BOR – Reprezentativni sindikati koji predstavljaju radnike kompanije Srbija Ziđin Koper uputili su početkom juna, posle neuspešnih pregovora u novom kolektivnom ugovoru, ministarstvima privrede, rudarstva i energetike, rada i zapošljavanja i kabinetu predsednika Republike Srbije zahtev da se uključe u dalji proces pregovaranja. Oni smatraju da kompanija Ziđin, bez obzira na odlične proizvodne rezultate postignute u otežanim okolnostima prošle i ove godine, želi da predloženim novim kolektivnim ugovorom smanji prava i umanji zarade radnicima, tako što bi između ostalog uskratio jubilarne nagrade, smanjio topli obrok, regres, minuli rad, broj dana za godišnji odmor i uskratio solidarnu pomoć za rođenje deteta i smrtni slučaj zaposlenog ili člana porodice. U zahtevu se naglašava i poslodavac želi da uštedi na uštrb radnika, a da im pri tom nametne što više obaveza i razloga za otkaz ugovora o radu. S obzirom na to da su izuzetni proizvodni rezultati postignuti sa važećim Kolektivnim ugovorom sindikati smatraju da ne treba da bude sporno da sadržaj ostane isti ili da se potpiše ugovor povoljniji za radnike.

U saopštenju kompanije Ziđin koja se takođe oglasila ovim povodom, kaže se da je predlog novog Kolektivnog ugovora u svemu u skladu sa zakonodovstvom Republike Srbije, a njegov cilj je eliminisanje mogućnosti sticanja iste zarade radnika bez obzira na radni učinak. Navodi se da je poslovodstvo kompanije upoznalo sindikate sa namerom da se u narednom periodu uvedu raznovrsne stimulacije i bonusi koji će odgovornim radnicima povećati zarade. Naglašava se da novi Kolektivni ugovor nije pretnja, već šansa za zaposlene da svojim zalaganjem poboljšaju materijalni položaj sebe i svoje porodice.

Kompanija može u narednim godinama i decenijama nastaviti sa uspešnim poslovanjem samo ako se odvoji rad od nerada, ako nagrađuje usavršavanje radnika, podstiče posvećenost radnim obavezama i ako omogući napredovanje zaposlenih zavisno od učinka koji ostvaruju. Više zarade garantuje se odgovornima i onima koji daju veći doprinos, kaže se još u saopštenju kompanije Srbija Ziđin Koper u kome se podseća da je prosečna zarada u Ziđinu 97.824 dinara što je 53,9 odsto više od prosečne plate u Srbiji i da je u Boru i Majdanpeku za dve godine posao dobilo 1500 radnika, a da je kompanija uložila oko milijardu dolara u otplatu istorijskih dugova, poboljšanje bezbednosti na radu, zaštitu životne sredine, povećanje proizvodnje i tehničku obnovu.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.