Srbija Ziđin Koper: U toku izrada projektne dokumentacije za izgradnju solarnih elektrana

0

Direktor proizvodnje u Srbija Ziđin Koper Jovica Radisavljević otkrio je buduće planove kompanije o izgradnji solarnih elektrana, koja bi se izvodila u tri faze, u narednih 10 godina, sa krajnjim ciljem da 2033. godine sopstvena proizvodnja električne energije bude oko 100 megavata, uz istovremeno smanjenje emisije ugljenika za 175.000 tona godišnje. Primena obnovljivih izvora energije značajno će rasteretiti elektromrežu Srbije i smanjiti ugljenični otisak kompanije, tvrdi Mirjana Marić.

BOR –  Srbija Ziđin Koper uskladila je svoje poslovanje sa Zakonom o klimatskim promenama i Strategijom niskougljeničnog razvoja (CBAM), ali i sa standardima Evropske unije i njenim naporima ka zelenoj energetskoj tranziciji i dostizanju ugljenične neutralnosti do 2050. godine. Kompanija aktivno učestvuje u sprovođenju mera za smanjenje i ublažavanje dejstva klimatskih promena nastalih zbog emisija CO2 i gasova sa efektom staklene bašte (GHG), sa ciljem da maksimum emisije ugljen-dioksida dostigne u narednih pet godina (do 2028.) i neutrališe emisiju do 2050. Zato se od ove godine u svim pogonima Srbija Ziđin Koper prikupljaju podaci neophodni za izradu Elaborata za modelovanje emisije CO2 nastale kao posledica rudarskih i metalurških aktivnosti.

Dokument izrađujemo u saradnji sa ekspertima Tehnološko-metalurškog i Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, sa namerom da utvrdimo najveće emitere ugljen-dioksida i nakon toga izradimo Plan za smanjenje emisija i prelazak na obnovljive izvore energije u kompaniji“, kaže rukovodilac Sektora zaštite životne sredine Mirjana Marić.

Srbija Ziđin Koper je, dodaje ona, već obavila tehničku rekonstrukciju i izgradnju u svim rudnicima i u topionici, i zamenila opremu sa niskom stopom efikasnosti, a velikom potrošnjom električne energije.

Recimo, u topionici su implementirane nove tehnologije koje će umesto mazuta, nafte i drugih fosilnih visokougljeničnih goriva koristiti prirodni gas, ćime će se značajno smanjiti emisije GHG. Takođe, rekultivacijom degradiranih površina, koju Srbija Ziđin Koper sprovodi fazno, zasnivaju se šume koje će procesom fotosinteze indirektno doprinositi uklanjanju dela već emitovanog ugljen-dioksida iz atmosfere“, navodi Marićeva i ističe da će kompanija nastaviti da ulaže u projekte koji imaju za cilj unapređenje stanja životne sredine i doprinosi globalnoj borbi protiv klimatskih promena, jer će svojim aktivnostima nastojati da podrži zelenu energetsku tranziciju Srbije.

„Ubrzaćemo i izgradnju po projektima za objekte koji koriste fotonaponske sisteme i izvore obnovljive energije i završićemo prvu fazu izgradnje fotonaponskog sistema za snadevanje elektrčnom energijom kapaciteta 9,9 megavata.“

Govoreći o potencijalima privrede za uštedu električne energije, direktor proizvodnje u Srbija Ziđin Koper Jovica Radisavljević naveo je konkretne primere modernizacije i automatizacije tehnoloških procesa na površinskim kopovima u „Velikom Krivelju“ i Majdanpeku, u cilju eliminacije „praznog hoda“ u proizvodnji. Radisavljević je istakao da je optimizacija utovara i transporta jedna od ključnih tačaka u rudarstvu po pitanju potrošnje, a samim tim i uštede energije.

Kompanija je veliki potrošač električne energije, koja se u Srbiji proizvodi 70 odsto u termoelektranama, a ostatak u hidroelektranama. U cilju prevazilaženja ovog izazova, u toku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju solarnih elektrana, čime bi se deo potreba za električnom energijom zadovoljio iz obnovljivih izvora. Primena obnovljivih izvora energije značajno će rasteretiti elektromrežu Srbije i smanjiti ugljenični otisak kompanije“, kaže Mirjana Marić.

Direktor proizvodnje u Srbija Ziđin Koper Jovica Radisavljević otkrio je buduće planove kompanije o izgradnji solarnih elektrana, koja bi se izvodila u tri faze, u narednih 10 godina, sa krajnjim ciljem da 2033. godine sopstvena proizvodnja električne energije bude oko 100 megavata, uz istovremeno smanjenje emisije ugljenika za 175.000 tona godišnje.

                                                                                   

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *