19. Sep 2018. Poslednja promena 10:02 AM, Sep 19, 2018

BOR - Iz potrebe da se promene izborni zakon i način biranja poslanika, pokrenuta je kampanja „Biram koga biram“. Ideja jeste da se građani kroz anketu izjasne o gorućim problemima u određenoj zajednici. Nakon toga istaknuta pitanja predstavljaju se poslanicima, a zatim se od njih očekuje da o problemima građana opštine ili grada govore u Skupštini. Na taj način oni bi opravdali dužnost narodnog poslanika, a u lokalnim zajednicama građani bi uspeli da pokrenu određene promene. Kampanja „Biram koga biram“, u Boru je pokazala da najveću pažnju građana privlače prazni objekti i lokali. Naime, Borani očekuju da neko od nadležnih ovom problemu posveti pažnju i spreči propadanje objekata koji se sada ne koriste. Problemi koje su takođe istakli kao značajne jesu otvaranje Omladinskog centra u Boru i izgradnja azila za pse.

Kampanju „Biram koga biram“, u okviru projekta “Stvar izbora”, sprovode Nacionalna koalicija za decentralizaciju, Media i reform centar Niš i Udruženje građana „Srbija u pokretu“.

BOR - U okviru projekta “Stvar izbora” koji sprovode Nacionalna koalicija za decentralizaciju, Media i reform centar Niš i Udruženje građana „Srbija u pokretu“, pokrenuta je kampanja „Biram koga biram“. Istočna Srbija je akciju podržala sa pet timova aktivista iz Kladova, Zaječara i Bora, a  kampanja je nastala kao odgovor  na potrebu da se menja izborni zakon i način biranja poslanika. Timovi aktivno rade na filtriranju specifičnih potreba i izazova lokalnih zajednica, pa je akcija organizovana i za građane Bora. Cilj je bio da građani izaberu prioritetne probleme u gradu, a ideja je da se upravo odabranim problemima posvete poslanici koji u Skupštini Srbije predstavljaju određene gradove i opštine. Nakon anketiranja građana, biće organizovane posete narodnih poslanika gradovima širom Srbije. Bor u Narodnoj skupštini ima dva poslanika, a ideja jeste da i drugi poslanici posete gradove Istočne Srbije i sa građanima razgovaraju o gorućim pitanjima. Kao rezultat ovih razgovora od poslanika se očekuje da o svim pitanjima koja muče građane govore u Skupštini i na taj način ispune dužnost Narodnog poslanika.