22. Mar 2019. Poslednja promena 3:32 PM, Mar 21, 2019

BOR-Da dugovanja za prvi kvartal prošle godine ne bi zastarela  u Javnom preduzeću za stambene usluge u Boru po treći put građanima su uputili opomene . Više od 850 građana ovom preduzeću za prva tri meseca 2018. duguje oko 14 miiliona dinara , a 113 vlasnika kuća 360.000 dinara. Nakon druge opomene  broj dužnika je značajno smanjen, a građanima se daje još jedna šansa da izbegnu izvršitelja.

Molimo građane još jednom da plate dug makar za januar  prošle godine do 31.ovog meseca. Želimo da im pomognemo da izbegnu izvršitelja, čiji troškovi mogu da budu i do 15.000 dinara, rekao je Slaviša Frišković, v.d. direktora JP za stambene usluge.

Neredovno izmirivanje obaveza minulih godina, pa i decenija, dovelo je i do nagomilavanje duga koji je dostigao iznos od 755 mliona dinara. Od ukupnog dugovanja 200 miliona je na naplatu preko suda, a isto toliko posredstvom izvršitelja,dok dužnici za 355 miliona još uvek nisu utuženi.

Za stambene usluge duguju i pravna lica, ali njihove obaveze su manje. Za zakup poslovnog prostora u 2018.godini  Preduzeću za stambene usluge duguju devet miliona dinara.

BOR-Naplata potraživanja u Javnom preduzeću za stambene usluge u Boru i u ovoj godini predstavlja veliki problem. Za stambene usluge Borani duguju čak 755 miliona dinara, bez kamata. Najveći broj dužnika je u kategoriji do stotinu hiljada dinara, a nekoliko njih duguju i po dva miliona dinara.

Na današnji dan imamo više od 200 miliona potraživanja od strane građana koji su samo opomenuti. Istovremeno imamo dgovanja  od 200 miliona koja su došla kod izvršitelja“, rekao je Slaviša Frišković,vd direktora JP za stambene usluge Bor.

Nagomilavanje dugovanja za utrošenu vodu, grejanje i odvoz smeća je višedecenijski problem ovog borskog javnog preduzeća, ali i samih građana, od kojih veliki broj, zbog teške ekonomske situacije ,nije u mogućnosti da izmiri obaveze. Zbog toga će u ovom preduzeću u narednom periodu preduzeti mere kako bi problem pokušali da reše na obostrano zadovoljstvo.

„Znamo kakva je situacija kod građana i zato ćemo pokušati da na drugačiji način rešimo taj problem. Tu mislim da uz  više ljudskosti prema građanima naplatimo potraživanja, jer to su pare koje su javno komunalna preduzeća utrošila za pružanje što kvalitetnijih usluga“,dodao je Frišković.

U rešavanje problema dugovanja neophodno je da se uključe preduzeća kojima građani duguju, ali i Grad Bor. Ima i predloga da se dužnicima otpiše kamata..

Neophodan je dogovor na nivou preduzeća i uz saglasnost osnivača da možda takvu odluku i donesemo i da kamate otpišemo kako bi ljudima omogućili da lakše izmire obaveze“, istakao je na kraju Slaviša Frišković.

Da bi izbegli nova utuženja za neplaćanje komunalnih usluga, u borskom preduzeću ovih dana šalju opomene za dugovanja u prvom kvartalu prošle godine.

BOR - Javno preduzeće za stambene usluge Bor apeluje na sugrađane koji nisu izmirili obaveze prema ovom preduzeću za jul, avgust i septembar 2017. godine, to učine najkasnije do 20. jula, jer će u protivnom, nakon ovog roka, od 30.jula dužnici biti utuženi.

Stepen naplate za komunalne usluge tokom letnjih meseci je opao, a u prilog tome govori i činjenica da građani ovom preduzeću duguju 713 miliona dinara. Korisnicima usluga koji duguju Javnom preduzeću za stambene usluge Bor, pružena je i mogućnost reprograma duga, ukoliko do sada nisu iskoristili takvu povoljnost. Međutim, ako ni nakon ove mere ne plate račune za komunalne usluge u predviđenom roku ili ne potpišu reprogram, prve tužbe biće podnete 30.jula“, kaže v.d.direktora JP za stambene usluge Bor Vladimir Stanković.

U Javnom preduzeću za stambene usluge Bor podsećaju da će tada i izdatak građana biti veći, s obzirom na to da ovakav vid naplate dugovanja podrazumeva i plaćanje izvršitelja, ali i naplatu sudskih potraživanja.

 

 

Sud ili izvršitelj?

SRBIJA - Građani i preduzeća koji imaju stare predmete moraju do sutra da se, u pisanoj formi, izjasne pred sudom o tome da li žele da im izvršenje sprovede javni izvršitelj ili sud. U suprotnom, njihovi predmeti biće automatski obustavljeni, predviđeno je novim Zakonom o izvršenju i obezbeđenju (ZIO), koji u petak stupa na snagu. Ukoliko se poverilac do stupanja na snagu zakona ne opredeli za tip izvršenja, njegov predmet jednostavno prestaje da postoji. Zakon je predvideo olakšicu za poverioce, odnosno plaćanje samo polovine predujma izvršiteljima. Novi ZIO donosi niz novina, a ključna je bolja zaštita građana. Sudovi će zadržati pojedina izvršenja u oblasti porodičnog prava, vraćanje zaposlenog na rad, izvršenje kod smetanja poseda i izvršenje zabrane koju izriče sud, a dobijaju i jedno novo - prilikom zajedničke prodaje nepokretnosti i pokretnih stvari u vezi s njom. Izvršitelj kog izabere poverilac mora da bude imenovan za područje tog suda (tzv. mesna nadležnost). Izvršitelji će se po zakonu zvati javni izvršitelji, čime dobijaju javna ovlašćenja, odnosno, sud na njih prenosi deo svog autoriteta. Oni sada imaju sasvim nov položaj jer će odlučivati o svim pitanjima u izvršnoj fazi postupka, o čemu je do sada odlučivao sud.