23. Feb 2019. Poslednja promena 3:47 PM, Feb 23, 2019

BOR-Januarski  računi za grejanje biće umanjeni za više od 30 odsto  korisnicima u borskim naseljima Novi gradski centar, Metalurg i u delu ulice Devete brigade od broja pet do 11. Tako će primera radi za stan od 60 kvadratnih metara račun biti umanjen za oko 2.500 dinara. Odluka o korekciji je doneta, jer su usled havarije na vrelovodu u decembru pet dana bez grejanja bili žitelji ovih delova grada.

Bez odluke nadzornog odbora nismo mogli da umanjimo decembarske račune i zato ćemo korigovati januarske račune za grejanje za broj dana kada su radijatori bili hladni. U finansijskom smislu to iznosi oko čeiri i po miliona dinara za 106 hiljada kvadratnih metara“, rekao je Slaviša Frišković,  v.d.direktora JP za stambene usluge Bor.

Od Nove godine novina je da će građani u Boru račune za komunalne usluge za prehodni mesec, zaključno sa zadnjim danom, dobijati do desetog u tekućem mesecu. To će omogućiti pravovremene korekcije, a ne sa zakašnjenjem, kao što je bilo ovo umanjenje  računa zbog lošeg grejanja.

 

 

BOR - Stanarima naselja Novi gradski centar, Metalurg i ulice 9. brigade u ulazima 5,7,9 i 11, januarski računi za grejanje biće umanjeni za trećinu, odnosno za 33,33 odsto.

Ovo umanjenje automatski će se obračunati svima stanarima, bez podnošenja pojedinačnih zahteva, kažu u Javnom preduzeću za stambene usluge Bor.

Odluku o umanjenju naknade za isporučenu toplotnu energiju usvojio je nadzorni odbor JKP Toplana, jer su zbog havarije na vrelovodu stanovnici ovih delova grada ostali bez snabdevanja toplotnom energijom od 19. do 23. decembra 2018. godine.   

BOR - Rok za izmirenje obaveza za komunalne usluge za prvih šest meseci prošle godine, koji je Javno preduzeće za stambene usluge u Boru dalo korisnicima je istekao 20. januara. Priliku da isplati dugovanje u pomenutom roku, iskoristila je čak polovina korisnika koji su dobili opomene.

Od tri hiljade korisnika komunalnih usluga, više od hiljadu i po korisnika, bilo da je reč o stanovima ili kućama, je izmirilo svoje dugovanje. Mogu slobodno da kažem, da je apel koji smo uputili pre dve nedelje, urodio plodom. Ovim putem želim još jednom da pozovem građane koji nisu izmirili obaveze za period od januara do marta prošle godine, da dugove izmire do 25. januara, kako ne bismo bili prinuđeni da ponovo uputimo predloge za izvršenje javnim izvršiteljima, a čije su naknade, kao što sam i prošli put pomenula, jako velike“, kaže Lidija Načić, v.d. direktora Javnog preduzeća za stambene usluge Bor.

Osim utuženja korisnika, koji do 25. januara ne izmire obaveze za prva tri meseca prošle godine, Javno preduzeće za stambene usluge poslaće i opomene građanima koji ne izmiruju redovno obaveze po zaključenim sporazumima o reprogramu duga.

 „Ovom prilikom bih podsetila građane koji su potpisali reprogram da su u obavezi da poštuju rokove navedene u sporazumu, jer će u suprotnom sporazumi biti raskinuti, a korisnici utuženi. Sa druge strane redovnim izmirenjem svojim obaveza korisnici će izbeći tužbe i troškove izvršitelja koji nisu mali“, istakla je Lidija Načić, v.d. direktora Javnog preduzeća za stambene usluge Bor.

Ukupna potraživanja Javnog preduzeća za stambene usluge koja su utužena u prošloj godini iznose 397 miliona 189 hiljada dinara.

BOR - Novi zakon o stanovanju predvideo je da poslove održavanja stambene zajednice mogu obavljati preduzetnici i pravna lica registrovana za poslove održavanja ili posebno pravno lice koje je lokalna samouprava ovlastila da obavlja poslove od javnog interesa u oblasti stanovanja. Na taj način, Zakon je stanarima i upravniku zgrade ostavio mogućnost da u slučaju potrebe sami angažuju izvođače radova ili da poslove održavanja i druge poslove značajne za rad stambenih zajednica sada pravnih lica, povere Javnom preduzeću za stambene usluge Bor, koje je i do sada ove usluge pružalo stambenim zgradama.

"To su knjigovodstvene i pravne usluge: poslovi knjiženja, izrade završnog računa, predmera i predračunakada je reč o izvođenju radova, nadzor nad radovima, zastupanje pred sudom i usluge utuženja, kao i usluge javnih nabavki za deratizaciju i zaključivanje ugovora o osiguranju sa osiguravajućim kućama", kaže Lidija Načić, v.d. direktora JP za stambene usluge Bor.

Stambene zajednice koje odluče da poslove održavanja povere Javnom preduzeću za stambene usluge Bor, dužne su da po završenoj registraciji sa ovim preduzećem potpišu novi ugovor.

"Do sada stambene zajednice nisu bile pravna lica. Sada kada su postale pravna lica, mogu izabrati da rade samostalno ili da nastave da rade sa nama, odnosno da poslove povere nama. U tom slučaju potrebno je da potpišu nove ugovore sa Janim preduzećem za stambene usluge koje zaista ima dugogodišnje iskustvo u obavljanju ovih poslova", dodaje Lidija Načić.

Iznos utvrđene naknade za sada nije menjan.

"Naknada za investiciono održavanje, koju mesečno plaćaju vlasnici stanova, utvrđena je opštinskom odlukom i iznosi pet dinara po kvadratnom metru stambenog prostora, odnosno, za prosečan stan od 50 m2 ona iznosi 300 dinara. Na tu naknadu za investiciono održavanje, Odlukom Upravnog odbora ovog preduzeća od 2009. godine, 25 odsto na osnovu fakturisanih računa, uzima JP za stambene usluge Bor, upravo za sve pomenute usluge", kaže Lidija Načić, v.d. direktora JP za stambene usluge Bor.

Naknadom su dakle osim poslova održavanja, obuhvaćeni i svi knjigovodstveni i pravni poslovi koje stambeno preduzeće ne naplaćuje posebno, a koje bi stambena zajednica, kao pravno lice, u slučaju da odluči da sama angažuje izvođače, knjigovođu, pravnika, bila dužna dodatno da plati.