22. Mar 2019. Poslednja promena 3:32 PM, Mar 21, 2019

BOR-Naplata potraživanja u Javnom preduzeću za stambene usluge u Boru i u ovoj godini predstavlja veliki problem. Za stambene usluge Borani duguju čak 755 miliona dinara, bez kamata. Najveći broj dužnika je u kategoriji do stotinu hiljada dinara, a nekoliko njih duguju i po dva miliona dinara.

Na današnji dan imamo više od 200 miliona potraživanja od strane građana koji su samo opomenuti. Istovremeno imamo dgovanja  od 200 miliona koja su došla kod izvršitelja“, rekao je Slaviša Frišković,vd direktora JP za stambene usluge Bor.

Nagomilavanje dugovanja za utrošenu vodu, grejanje i odvoz smeća je višedecenijski problem ovog borskog javnog preduzeća, ali i samih građana, od kojih veliki broj, zbog teške ekonomske situacije ,nije u mogućnosti da izmiri obaveze. Zbog toga će u ovom preduzeću u narednom periodu preduzeti mere kako bi problem pokušali da reše na obostrano zadovoljstvo.

„Znamo kakva je situacija kod građana i zato ćemo pokušati da na drugačiji način rešimo taj problem. Tu mislim da uz  više ljudskosti prema građanima naplatimo potraživanja, jer to su pare koje su javno komunalna preduzeća utrošila za pružanje što kvalitetnijih usluga“,dodao je Frišković.

U rešavanje problema dugovanja neophodno je da se uključe preduzeća kojima građani duguju, ali i Grad Bor. Ima i predloga da se dužnicima otpiše kamata..

Neophodan je dogovor na nivou preduzeća i uz saglasnost osnivača da možda takvu odluku i donesemo i da kamate otpišemo kako bi ljudima omogućili da lakše izmire obaveze“, istakao je na kraju Slaviša Frišković.

Da bi izbegli nova utuženja za neplaćanje komunalnih usluga, u borskom preduzeću ovih dana šalju opomene za dugovanja u prvom kvartalu prošle godine.

BOR - Protiv građana koji imaju dugovanja za komunalne usluge za period od oktobra do decembra 2017. godine, naredne nedelje će, ukoliko ne izmire ovaj dug, biti podnete tužbe, kažu u Javnom preduzeću za stambene usluge Bor i dodaju da su oni koji imaju dugovanja za poslednje tromesečje prošle godine, pre nešto više od mesec dana već dobili opomene.

Borani za komunalne usluge duguju više od 738 miliona dinara, od čega su 412 miliona utužena potraživanja, dok su preostalih 326 miliona dinara dugovanja građana za period od oktobra 2017. do kraja septembra 2018. godine za koje još nisu podnete tužbe.

U Javnom preduzeću za stambene usluge Bor podsećaju da su u slučaju pokretanja tužbe troškovi znatno veći zbog naplate usluga javnih izvršitelja. Za veća dugovanja, ukoliko građani imaju potrebu za tim i dalje je moguće potpisivanje reprograma.

BOR - Građani koji nisu platili račune za komunalne usluge za april, maj i jun 2017. godine imaće mogućnost da do 27. aprila uplate dug za ova tri meseca, kažu u Javnom preduzeću za stambene usluge Bor. Ukoliko to ne urade 30. aprila javnim izvršiocima biće upućeni nalozi i pokrenuće se postupak prinudne naplate, što će za dužnike predstavljati dodatni značajan trošak.

Javno stambeno preduzeće poslalo je opomene građanima koja imaju dugovanja u januaru, a do sada su utuženi svi koji imaju dugovanja starija od marta 2017. godine.

Ukupna dugovanja građana za komunalne usluge iznose 933 miliona dinara, od čega su više od polovine - 522 miliona dinara neutužena potraživanja, odnosno dug za period od aprila 2017. do kraja marta 2018. godine.

BOR- Januarski računi za komunalne usluge u Boru biće uvećani za oko 500 dinara zbog  investicionog i tekućeg održavanja zajedničkih delova umesto dosadašnjeg naknade za održavanje. Na  osnovu novog Zakona o stanovanju tekuće održavanje će se naplaćivati na osnovu skupštinske odluke u apsolutnom iznosu od 300 dinara za zgrade bez lifta, a sa liftom blizu 400 dinara po stanu.

Investiciono održavanje obračunava se po kvadratnom metru i za zgrade bez  liftova košta 6,5,  a za zgrade sa liftom 8,5 dinara.Ovo su minimalni iznosi kad je u pitanju održavanje zgrada koji su predviđeni odlukom Skupštine opštine Bor“, rekla je vd direktora JP za stambene usluge Lidija Načić.

  Posebna stavka  na računu za komunalne usluge su naknade za čišćenje prostorija i privatne upravnike.

Podela računa za komunalne usluge kasni samo ovog meseca, jer se čekao prosek zarada na području opštine Bor u 2017. koji ulazi u formulu za obračunavanje tekućeg i investicionog održavanja.

 

BOR - Rok za izmirenje obaveza za komunalne usluge za prvih šest meseci prošle godine, koji je Javno preduzeće za stambene usluge u Boru dalo korisnicima je istekao 20. januara. Priliku da isplati dugovanje u pomenutom roku, iskoristila je čak polovina korisnika koji su dobili opomene.

Od tri hiljade korisnika komunalnih usluga, više od hiljadu i po korisnika, bilo da je reč o stanovima ili kućama, je izmirilo svoje dugovanje. Mogu slobodno da kažem, da je apel koji smo uputili pre dve nedelje, urodio plodom. Ovim putem želim još jednom da pozovem građane koji nisu izmirili obaveze za period od januara do marta prošle godine, da dugove izmire do 25. januara, kako ne bismo bili prinuđeni da ponovo uputimo predloge za izvršenje javnim izvršiteljima, a čije su naknade, kao što sam i prošli put pomenula, jako velike“, kaže Lidija Načić, v.d. direktora Javnog preduzeća za stambene usluge Bor.

Osim utuženja korisnika, koji do 25. januara ne izmire obaveze za prva tri meseca prošle godine, Javno preduzeće za stambene usluge poslaće i opomene građanima koji ne izmiruju redovno obaveze po zaključenim sporazumima o reprogramu duga.

 „Ovom prilikom bih podsetila građane koji su potpisali reprogram da su u obavezi da poštuju rokove navedene u sporazumu, jer će u suprotnom sporazumi biti raskinuti, a korisnici utuženi. Sa druge strane redovnim izmirenjem svojim obaveza korisnici će izbeći tužbe i troškove izvršitelja koji nisu mali“, istakla je Lidija Načić, v.d. direktora Javnog preduzeća za stambene usluge Bor.

Ukupna potraživanja Javnog preduzeća za stambene usluge koja su utužena u prošloj godini iznose 397 miliona 189 hiljada dinara.