24. Apr 2019. Poslednja promena 3:16 PM, Apr 23, 2019

Bespovratna sredstva za biznis

ZAJEČAR - U toku je devet konkursa ministarstva privrede, Razvojne agencije Srbije i pojedinih nevladinih organizacija za finansijsku i nefinansijsku podršku mikro, malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima. U zavisnosti od konkursa subvencije su od 20 odsto i naviše, a za pojedine programe na raspolaganju su sredstva od 75 hiljada do 50 miliona dinara. Opširnije informacije o uslovima učešča na konkursima mogu se naći na internet stranici Regionalne agencije za razvoj istočne Srbije.

BOR - U cilju sprovođenja mera aktivne politike zapošljavanja u Nacionalnoj službi za zapošljavanje aktuelno je 12 konkursa. Do 29. marta poslodavci mogu da se prijave za sprovođenje javnih radova, dok konkurs za samozapošljavanje traje do 22. aprila.

Nezaposlena lica imaju mogućnost da učestvuju na još osam konkursa za koje je prijavljivanje znatno duže. Ove godine novina su dva programa za pripravnike sa srednjim i visokim obrazovanjem koji traju do 29. novembra. Preko njih moguće je zasnivanje radnog odnosa na pola godine ili godinu uz refundaciju sredstava poslodavcu za zarade u visini od 28 hiljada dinara, a poslodavac ima obavezu da nezaposleno lice zadrži u radnom odnosu najmanje još tri meseca, odnosno šest meseci.

Do kraja novembra otvoreni su i programi sticanja praktičnih znanja, obuka na zahtev poslodavca, stručne prakse, novo zapošljavanje i subvencija zarada za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva.

Osim na javnim pozivima za posao u zemlji, nezaposlena lica mogu da apliciraju i na konkursima za rad u inostranstvu. Bliže informacije o ponudi poslova nezaposleni mogu dobiti u migracionom centru Nacionalne službe za zapošljavanje u Boru.  

 BOR – Jedna od zemalja Evrope koja potražuje radnu snagu iz Srbije je Nemačka. Potreba postoji prvenstveno za radnicima medicinske struke.

Sva lica moraju da imaju završenu medicinsku državnu školu u četvorogodišnjem trajanju, sa overenom fotokopijom dokumentacije na srpskom i prevodom na nemački jezik, radno iskustvo od minimum šest meseci, završen kurs nemačkog jezika najmanje A2 nivoa i položen državni ispit u svom zanimanju“, kaže Slavko Đurić, savetnik za zapošljavanje u filijali NSZ u Boru.

Osim za medicinskim osobljem sve veća je potreba i za vozačima kamiona i šlepera.

Kada su u pitanju vozači, oni treba da imaju vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije, da imaju cod 95, odnosno poseduju međunarodnu licencu za vožnju u zemljama Evropske unije, kao i da su imaju iskustvo u vožnji određene kategorije vozila“ dodaje Slavko Đurić.

Osim Nemačke, aktuelni su i konkursi za prijem sezonskih radnika u ugostiteljskim i turističkim objektima na Crnogorskom primorju.

Za Crnu Goru otvoren je prijem za po 20 higijeničara, konobara, kuvara i pomoćnih kuhinjskih radnika kao i 25 sobarica“, ističe Slavko Đurić, savetnik za zapošljavanje u filijali NSZ u Boru.

Za sezonske poslove, mogu da se prijave zdravstveno sposobna lica sa diplomom najmanje srednje škole i radnim iskustvom u poslu za koji apliciraju. Konkurs za rad medicinskih radnika u Nemačkoj otvoren je cele godine, a za rad u ugostiteljskim objektima u Budvi do 7. aprila. Bliže informacije o ponudi poslova nezaposleni mogu dobiti u migracionom centru Nacionalne službe za zapošljavanje u Boru.  

 

BOR - U 2019. godini za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa za grad Bor opredeljeno je 4,5 miliona dinara. Udruženja građana i Nevladine organizacije koje ispunjavaju uslove, mogu da konkurišu u jednoj od pet različitih oblasti.

"Radi se o redovnom konkursu koji se raspisuje negde na početku svake godine i podržava različite kategorije. Ove godine imamo inovaciju, uvideli smo da je oblast ekologije i zaštite životne sredine jako važna i da  u ovom trenutku imamo mogućnosti i kapacitet da finansiramo i tako nešto. Osim te nove oblasti finasiraćemo kao i do sada oblast socijalne zaštite, brige o starima, brige o deci, mladima i osobama sa invaliditetom. Neizostavne su i oblasti obrazovanje i humanitarne delatnosti, tako da, uvek se trudimo da obuhvatimo što veći broj oblasti. Mogu već sada da najavim, prošle godine smo prvi put, sada nastavljamo tradiciju da finansiramo i projekte iz oblasti kulture,što će biti za desetak dana obuhvaćeno novim konkursom za kulturu. Svi koji neguju kulturu i tradiciju moći će da konkurišu, a takođe je i izdavaštvo jedna od kategorija koju ćemo uvrstiti u ovaj konkurs. Na taj način, uvodeći neke nove mogućnosti, kulturu podižemo na viši nivo", kaže Srećko Zdravković član Gradskog veća u Boru.

Obrasci za podnošenje prijava su dostupni na sajtu Grada Bora gde zainteresovani mogu da pronađu i ostale neophodne informacije. Konkurs je otvoren još osam dana.

 

BOR - Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je 22. februara 12 javnih poziva i konkursa u okviru realizacije programa mera aktivne politike zapošljavanja u 2019. godini.

Najaktuelniji programi, koji ujedno imaju i najkraći rok za prijavljivanje su za javne radove i samozapošljavnje. Za organizovanje javnih radova poslodavci, u koje spadaju organi lokalne samouprave, javna preduzeća i ustanove, privredna društva, preduzetnici, zadruge i udruženja građana, mogu da se prijave najkasnije do 29. marta.  Naknada za nezaposlene je ove godine nešto veća i iznosi 22 hiljade dinara, a javni radovi mogu da traju najduže četiri meseca.

Konkurs za samozapošljavanje traje do 22. aprila, predviđena sredstva su od 200 do 240 hiljada dinara i namenjena su nezaposlenim licima koja žele da postanu preduzetnici.