24. Apr 2019. Poslednja promena 3:16 PM, Apr 23, 2019

BOLJEVAC - Odbornici Skupštine opštine Boljevac su se na početku sednice izjasnili protiv preporuke Agencije za borbu protiv korupcije o razrešenju predsednika opštine Nebojše Marjanovića, zbog sukoba interesa prilikom otkupa stana u naselju Rtanj. Reč je o jednom od pedesetak stanova, koji su nakon prelaska u vlasništvo opštine Boljevac, po odluci Skupštine, ponuđeni u otkup sa pravom preče kupovine već postojećim zakupcima, među kojima je bio i predsednik opštine.

Skupština je usvojila i niz akata iz domena rada lokalne samouprave, među kojima i odluku o javnim raspravama.

Na sednici su usvojeni izveštaji i programi rada svih budžetskih korisnika i odluke o mreži škola i predškolskih ustanova. Nakon usvajanja ostavke dosadašnjeg direktora Javnog komunalnog preduzeća "Usluga", Silvestra Cerovanovića, za vršioca dužnosti je imenovana Slavica Roža, zaposlena u ovom preduzeću.

BOLJEVAC - Opštinsko veće u Boljevcu je na današnjoj sednici usvojilo novi predlog Statuta opštine Boljevac, usklađen sa zakonskim odredbama i uz saglasnost Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Usvojen je i predlog odluke o mreži javnih osnovnih škola sa elaboratom, kojim je predviđeno postojanje tri osnovne škole na području opštine - u Boljevcu, Sumrakovcu i Podgorcu.

Na sednici Veća su donete odluke i o raspisivanju konkursa za sufinansiranje udruženja građana, sportskih organizacija i medija. Ukupna sredstva za sufinansiranje projekata udruženja građana i nevladinih organizacija u 2019. godini iznose milion i po dinara, a za sufinansiranje medijskih projekata radi ostvarivanja javnog interesa za građane opštine Boljevac, predviđena je suma od dva miliona dinara. Sportske organizacije će raspolagati sumom od 14 miliona dinara.

Članovi Veča su doneli i odluku o povlašćenoj vožnji, koja predviđa besplatno korišćenje lokalnog autobuskog prevoza za sve penzionere, nezaposlena lica, korisnike novčane socijalne pomoći i poljoprivredne proizvođače i članove njihovih domaćinstava, koji nemaju drugi osnov osiguranja.

MAJDANPEK- Pred članovima Opštinskog veća Majdanpek, na današnjem zasedanju, našlo se više od 20 tačaka dnevnog reda.

Nakon davanja saglasnosti na pravilnike o sistematizaciji u Centru za kulturu Majdanpek, Centru za socijalni rad i Predškolskoj ustanovi “Marija Munćan”, članovi Veća upoznali su se i sa  stepenom usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti javnih preduzeća u prvom kvartalu godine, pri čemu su informacije da nijedno preduzeće nije ostvarilo planirane prihode i rashode, sem JKP Majdanpek, što je rezultat  većih subvencija, istakla je Biljana Vasilijić, šef Odeljenja za privredu Opštine Majdanpek.

Pored toga,usvojen je Nacrt odluke o mreži osnovnih škola,  pri čemu je zauzet stav da se zadrže obe osnovne škole u Majdanpeku i pored činjenice da je udaljenost između dve obrazovne ustanove manja od dva kilometra, što je jedan od uslova, odnosno kriterijuma za postojanje i rad. Konačnu reč o ovome daće nadležno ministarstvo.

Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata udruženja od javnog interesa za opštinu Majdanpek, čiji je tekst takođe usvojen, biće otvoren od 28. maja do 12. juna , a za ove namene lokalna samouprava je izdvojila četiri miliona dinara. Takođe, Opštinsko veće je usvojilo i Odluku o raspisivanju Javnog poziva za sprovođenje javnih radova, u okviru Lokalnog akcionog plana zapošljavanja u Majdanpeku, za šta su opredeljena 2,5 miliona dinara. Donete su i odluke o raspisivanju poziva za odobravanje podsticaja u oblasti poljoprivrede za ovu godinu, najpre za investicije u fizičku imovinu, čiji fond iznosi osam miliona dinara i za razvoj ovčarstva, u iznosu pet miliona dinara.