23. Mar 2019. Poslednja promena 3:48 PM, Mar 22, 2019

MAJDANPEK - Služba fizikalne medicine majdanpečkog doma zdravlja opremljenija je za 16 novih aparata, koje je budžetskim sredstvima, opredeljenim za ulaganja u primarnu zdravstvenu zaštitu, nabavila lokalna samouprava.

„Reč je o aparatima za magneto i ultrazvučnu terapiju, tens i aparatima za interferentne struje, lasero terapiju i elektrostimulaciju, koji će zameniti dotrajalu opremu u ovoj službi, staru više od 30 godina. S druge strane, nova oprema značiće i ukidanje liste čekanja, što je do sada bio slučaj“, kaže doktorka Jelena Nikolić Paunović, specijalista  fizikalne medicine i rehabilitacije.

„Ovo je samo deo predviđenih ulaganja u primarnu zdravstvenu zaštitu u ovoj godini“, rekao je Dragan Popović, predsednik Opštine Majdanpek, najavljujući uskoro i nabavku novih saniteta za potrebe majdanpečkog zdravstva.

Deo nove opreme za potrebe fizikalne terapije, predviđen je i za donjomilanovačku zdravstvenu stanicu, dok će do sada korišćeni multifunkcionalni aparat biti stacioniran u rudnoglavskoj ambulanti.

Vrednost nabavljene opreme je 1,2 miliona dinara, koliko su koštali i nedavno kupljeni gasni i hematološki analizator za potrebe laboratorije Doma zdravlja „dr Veroljub Cakić“ u Majdanpeku.

BOR - Narodna biblioteka Bor i Grad Bor obezbedili su milion i tri stotine hiljada dinara za nabavku knjiga na Sajmu knjiga u Beogradu. Čitaoce u borskoj biblioteci od nove godine, kada se planira da knjige stignu po završetku javne nabavke, očekuje više od 900 novih naslova.

Komisija za nabavku knjiga napravila je okvirne spiskove nabavke literature u kojoj će biti zastupljeni najpopularniji domaći i strani pisci, kao i stručna literatura.

Očekuje se da naredne nedelje, kada je planirano da zaposleni u borskoj biblioteci poste Sajam knjiga, budu napravljeni konkretni dogovori sa izdavačkim kućama. 

Stigla prva količina uglja

BOR- Javno komunalno preduzeće "Toplana" u Boru završilo je javni tender za nabavku uglja za predstojeću grejnu sezonu. Ugovor je potpisan za nabavku 35 hiljada tona mrkog uglja, pet hiljada tona sušenog liginita i još hiljadu tona separisanog mrkog uglja i lignita.

Prvih hiljadu tona već je stiglo u borsku toplanu. Prema rečima v.d. direktora JKP Toplana Milutina Simića, ova količina trebalo bi da bude dovoljna za grejnu sezonu, a tender je raspisan znatno ranije nego prethodnih godina, čime je postignuta niža cena uglja i najbitnije veći kvalitet, odnosno kalorična vrednost.

Lokalna samouprava i menadžment Toplane traže rešenje da u narednom periodu umesto uglja bude iskorišćeno neko drugo, alternativno goriva, što bi smanjilo cenu energenta i ispunilo ekološke zahteve.

Stigao ugalj

BOR- U borsku Toplanu stigla je prva količina uglja za predstojeću grejnu sezonu. Juče i danas, na depo javno komunalnog preduzeća istovareno je više od 300 tona ovog energeta i tokom cele sezone ugalj će pristizati prema određenoj dinamici.

Juče je stigla prva količina uglja od oko stotinu tona, danas  stiže još osam kamiona i oko 250 tona. Vizuelno, to je granulacija koju smo naručili,a Jugoinspekt radi hemisjke analize takoda ćemo za neki dan dobiti i rezultate, rekao je referent za normative u borskoj Toplani  Momir Makulović.

S obzirom na pristiglu količinu uglja, tople probe će,obećavaju u Toplani , početi 1. oktobra, kao i u celoj Srbiji. Borska Toplana sa kompanijom MBM iz Uba potpisala je ugovor o isporuci uglja za ovu sezonu čija je vrednost 496 miliona dinara.

 

BOR- U Boru je u toku farbanje stubova javne rasvete. Tokom ove akcije biće ofarbano i kompletno zaštićeno 196 stubova, a njih 48 biće zamenjeno tokom naredne godine. Vrednost ove javne nabavke je milion 140 hiljada dinara, a radovi su povereni  privatnom preduzeću iz Bora.

Veliki problem u gradu je učestalo pregorevanje sijalica zbog dotrajalih sijaličnih mesta i neodgovarajućih sijalica. S obzirom na povećne troškove, u lokalnoj samoupravi su odlučili da postojeću zamene led rasvetom koja će doneti uštede i do 60 odsto. Firma Minel Šreder iz Beograda je proteklih dana snimila situaciju na terenu i ovih dana se očekuje kompletan elaborat o zameni.