26. Apr 2019. Poslednja promena 3:04 PM, Apr 25, 2019

U Srbiji se sutra održavaju izbori za članove nacionionalnih saveta 18 nacionalnih manjina. Na teritoriji Bora u poseban birački spisak upisano je 7 hiljada 340 birača, od kojih je najviše pripadnika vlaške nacionalne manjine - pet hiljada i 900, romske 706 i 552 pripadnika rumunske nacionalne manjine.

Izbori za članove nacionalnih saveta biće održani na 14 biračkih mesta, tri u Boru, u mesnim zajednicama Stari centar, Rudar i Sloga i 11 u selima. Jedino u Donjoj Beloj Reci neće biti biračkog mesta, već će glasači građansku dužnost moći da obave  na biračkom mestu u Mesnoj zajednici Slatina.

Na neposrednim izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina, u Boljevcu će se  glasati na 11 biračkih mesta. U poseban birački spisak upisano je 2.991 lice sa pravom glasa, među kojima je najveći broj pripadnika vlaške manjine, a potom slede rumunska i romska.

Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branko Ružić raspisao je danas izbore za Nacionalne savete nacionalnih manjina koji će biti održani 4. novembra.

Ružić je rekao da se na poslednjem biračkom spisku do 15. avgusta upisalo 475 hiljada građana Srbije koji mogu da glasaju na tim izborima i da će izbori biti održani za 22 nacionalna saveta.

Članovi za 18 nacionalnih saveta biraće se neposredno, dok će se za četiri saveta organizovati posredno, odnosno elektorsko glasanje.

Upis u birački spisak, kako je naglasio Ružić je kontinuiran proces i traje i nakon izbora, a rok za predaju lista za neposredne izbore je 15 dana pre njihovog održavanja, odnosno 30 dana za elektorsko glasanje.

BOR - Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju, čiji su predstavnici više puta posetili Televiziju Bor, počev od 2011. godine, poznati su napori ove medijske kuće u uvođenju programa na vlaškom, rumunskom i romskom jeziku, a koji su u najvećoj meri ostali bez finansijske podrške nakon privatizacije medija u Srbiji. I ovoga puta, predstavnici Visokog komesara nacionalnih manjina OEBS-a, aktuelne informacije o statusu programa na jezicima manjina saznali su iz prve ruke, na sastanku sa menadžmentom i urednicima.

"Nastojamo doći bar jednom godišnje, da vidimo kako se stvari razvijaju. U svakom slučaju nam je bilo jako drago čuti u razgovoru o planovima Televizije Bor i o elanu koji postoji kada je reč o informisanju uopšteno u ovom delu Srbije, a naročito informisanju o manjinama i za predstavnike manjinskih nacija. Nadamo se da ćete održati taj elan i volju da se to nastavi, na dobrobit svim ljudima koji imaju pristup Televiziji Bor“, rekla je Tihana Leko, predstavnica visokog komesara za nacionalne manjine OEBS-a.

"Već šest, sedam godina dogovaramo neke naredne aktivnosti i neke naredne projekte gde će i OEBS dati svoj doprinos. Medijska scena u Srbiji je trenutno dosta haotična, još uvek ne postoje sistemska rešenja za određene probleme, a ovde pričamo o programu na jezicima nacionalnih manjina. Očekujemo da će se to u narednom periodu promeniti i da ćemo moći da realizujemo neke ideje koje imamo, a danas smo na sastanku sa predstavnicima OEBS-a ispričali kako mi vidimo to informisanje na jezicima manjina. Mislim da će se stanje popraviti i da ćemo moći da krenemo u realizaciju svih projekata koje smo pokrenuli 2014. i 2015. godine, a koji su u međuvremenu stopirani, pauzirani pre svega zbog privatizacije i ovog sistema u kojem mediji trenutno funkcionišu", rekao je Vladan Novović, direktor „ŠRIF“ D.O.O.

Na sastanku u Televiziji Bor, predstavnici OEBS-a upoznati su i sa idejama da se određena sredstva za programe na jezicima manjina obezbede kroz međunarodne projekte prekogranične saradnje. Tu su naravno i otvorenost i ponuda pomoći nevladinim i drugim organizacijama da zajednički učestvuju u medijskim projektima za nacionalne manjine. A jedan od projekata Televizije Bor, ciklus emisija „Kroz naša sela“ na vlaškom jeziku i ove godine je finansijski podržalo ministarstvo kulture i informisanja, što će svakako doprineti bar delimičnom održavanju kvaliteta informisanja nacionalnih manjina.

 

Bojan Obradović

 

BOR, SRBIJA - Na skupu "Srpsko - rumunski odnosi i status vlaške nacionalne manjine u Srbiji", održanom u Beogradu, istaknuto je da situacija vlaške i rumunske manjine uzrokuje dodatne kompikacije koje bi mogle da opterete Srbiju na putu ka Evropskoj uniji. U predstavljenoj studiji istaknuto je i da je pitanje bilateralnih odnosa Srbije sa susedima izuzetno važno u kontekstu procesa pristupanja Evropskoj uniji. Srbija i njene nadležne institucije moraju da insistiraju na sprovođenju dogovora sa Rumunijom, pre svega u oblasti obrazovanja i informisanja na rumunskom jeziku, kao i prava na slobodu veroispovesti, zaključak je studije.

Ovom prilikom, pitanje identiteta i posebnosti vlaške zajednice, ocenjeno je kao ključ nesporazuma između dve zemlje. Važno je da se obe strane, i Srbija i Rumunija, uzdrže od mešanja u pitanje intetiteta i ličnog izjašnjavanja Vlaha, kao i da bi bilo korisno korišćenje usluga visokog komesara  za nacionalne manjine OEBS-a – čulo se na skupu.