23. Mar 2019. Poslednja promena 3:48 PM, Mar 22, 2019

BOR-Naplata potraživanja u Javnom preduzeću za stambene usluge u Boru i u ovoj godini predstavlja veliki problem. Za stambene usluge Borani duguju čak 755 miliona dinara, bez kamata. Najveći broj dužnika je u kategoriji do stotinu hiljada dinara, a nekoliko njih duguju i po dva miliona dinara.

Na današnji dan imamo više od 200 miliona potraživanja od strane građana koji su samo opomenuti. Istovremeno imamo dgovanja  od 200 miliona koja su došla kod izvršitelja“, rekao je Slaviša Frišković,vd direktora JP za stambene usluge Bor.

Nagomilavanje dugovanja za utrošenu vodu, grejanje i odvoz smeća je višedecenijski problem ovog borskog javnog preduzeća, ali i samih građana, od kojih veliki broj, zbog teške ekonomske situacije ,nije u mogućnosti da izmiri obaveze. Zbog toga će u ovom preduzeću u narednom periodu preduzeti mere kako bi problem pokušali da reše na obostrano zadovoljstvo.

„Znamo kakva je situacija kod građana i zato ćemo pokušati da na drugačiji način rešimo taj problem. Tu mislim da uz  više ljudskosti prema građanima naplatimo potraživanja, jer to su pare koje su javno komunalna preduzeća utrošila za pružanje što kvalitetnijih usluga“,dodao je Frišković.

U rešavanje problema dugovanja neophodno je da se uključe preduzeća kojima građani duguju, ali i Grad Bor. Ima i predloga da se dužnicima otpiše kamata..

Neophodan je dogovor na nivou preduzeća i uz saglasnost osnivača da možda takvu odluku i donesemo i da kamate otpišemo kako bi ljudima omogućili da lakše izmire obaveze“, istakao je na kraju Slaviša Frišković.

Da bi izbegli nova utuženja za neplaćanje komunalnih usluga, u borskom preduzeću ovih dana šalju opomene za dugovanja u prvom kvartalu prošle godine.

Tužbe za neplaćeno grejanje

MAJDANPEK - Na daljinski sistem grejanja u Majdanpeku priključeno je 2130 stanova i oko 60 preduzeća i ustanova. Stepen naplate usluga na ime isporučene toplotne energije iznosi 85 odsto i kako kažu u Javnom komunalnom preduzeću „Majdanpek“ najredovnije platiše su penzioneri.

S druge strane, ima i onih koji ne izmiruju svoje račune, oglušuju se i o opomene, pa smo prinuđeni da svoja potraživanja naplatimo putem Suda.  Trenutno su u postupku 64 tužbe protiv nesavesnih korisnika daljinskog grejanja“, ističe Ljiljana Stanković, koordinator tehničke službe u JKP „Majdanpek“.

Inače, početak  ovogodišnje sezone u Majdanpeku protiče u znaku dobrog grejanja.

Ovih dana, posle višednevne potrage, uspeli smo da lociramo i saniramo veću havariju na toplovodu, u gornjem delu grada, čime smo eliminisali  gubitak vode na mreži, a ukupnu potrošnju smanjili za trećinu“, kaže Đorđe Roškić, direktor JKP „Majdanpek“.

Smanjenje velikih gubitaka vode na toplovodnoj mreži povoljno će se odraziti i na funkcionisanje vodosnabdevanja u Majdanpeku.

 

MAJDANPEK - Pripreme za predstojeću grejnu sezonu u Majdanpeku su počele već sa završetkom prethodne. Osim remonta u postrojenju toplane i sanacije podstanica, ovih dana radi se i na zameni 150 metara toplovoda u gornjem delu Majdanpeka.

Tokom leta uspeli smo da kompletno saniramo deset podstanica u gradu i da završimo remont pumpi u toplani“, ističe Đorđe Roškić, direktor JKP „Majdanpek“ dodajući da se trenutno radi na sanaciji, odnosno zameni dela  toplovoda, kod zgrade „Elektronik“, gde je tokom prethodnih sezona bilo dosta problema.

Pored tehničkih uslova, za stabilnu i kvalitetnu grejnu sezonu neophodno je i redovno izmirivanje obaveza korisnika. Prema rečima Roškića, stepen naplate iznosi oko 80 odsto.

Inače, na daljinski sistem grejanja u Majdanpeku priključeno je 2200 korisnika, za  čije zagrevanje je u toku jedne sezone potrebno oko tri hiljade tona mazuta. 

BOLJEVAC - Opštinsko veće u Boljevcu je na današnjoj sednici usvojilo predlog Odluke o drugom rebalansu opštinskog budžeta, kojim je predviđena preraspodela sredstava namenjenih kapitalnim projektima. Predlogom odluke je predviđeno smanjenje ukupnih prihoda za devet miliona dinara, što čini oko dva odsto budžetskih sredstava.

Umesto ulica, novim rebalansom sredstva su preusmerena na izgradnju vodovoda do sela Podgorac. Za ovaj projekat vredan 390 hiljada evra, sredstva u iznosu od 150 hiljada evra donira Mormonska zajednica u Srbiji, a preostali deo novca se izdvaja iz budžeta opštine.

Članovi Veća su usvojili i dopunu odluke o javnim parkiralištima koja preciznije definiše njihovo korišćenje za stanare zgrada u zonama naplate. U prvoj zoni, za sat vremena korišćenja parking prostora će se izdvajati 30 dinara, a u drugoj 20 dinara.

 

 

BOLJEVAC- Odbornici Skupštine opštine Boljevac sednici usvojili su izveštaj o realizaciji budžeta u prvoj polovini godine i odluku o naplati parkiranja u prvoj i drugoj gradskoj zoni. Za prvu zonu građani će plaćati 30 dinara, za drugu 20 dinara po satu, dok će celodnevno parkiranje u dugoj zoni iznositi 100 dinara. Skupština je dala saglasnost za otvaranje predškolskih grupa u selima Lukovo i Savinac, zbog povećanja broja dece u tom uzrastu i usvojila dopunu odluke o socijalnoj zaštiti uslugom ličnog pratioca deteta sa smetnjama u razvoju.