18. Mar 2019. Poslednja promena 3:55 PM, Mar 18, 2019

MAJDANPEK - Opština Majdanpek već godinama značajna sredstva iz budžeta izdvaja za stipendiranje najboljih učenika i studenata.

Ove školske godine opštinsku stipendiju primaće 34 učenika i studenta, sa najboljim prosekom ocena, ali i ispunjenim drugim uslovima iz konkursa.

Odlični učenici i studenti dobijaće mesečno između 11 i po i 13.800 hiljada dinara, izuzetno nadareni učenici primaće 16 hiljada, a izuzetno nadareni studenti čak 20.700 dinara. Zaključno sa današnjim danom završeno je potpisivanje ugovora, a uskoro bi trebalo da krene i retroaktivna isplata opštinskih stipendija“, kaže Mirjana Cakić Mladenović, pomoćnik predsednika Opštine Majdanpek.

Inače i ove, kao i prošle godine tek neznatan broj učenika i studenata pohađa škole i fakultete sa liste deficitarnih zanimanja u opštini Majdanpek.

 

MAJDANPEK - Opštinsko veće Majdanpek, dalo je, između ostalog, na današnjem zasedanju, saglasnost na konačnu Odluku o dodeli učeničkih i studentskih stipendija, po kojoj će Opština Majdanpek u tekućoj školskoj godini stipendirati 34 učenika i studenata.

Usvajanjem Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnim preduzećima dat je rok od 30 dana od isteka tromesečja da na predviđenim obrascima dostave izveštaje o poslovanju.

Osim toga, usvojena je i Odluka o raspoređivanju sredstava za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, namenjenih projektnom sufinansiranju u 2019. godini. Od ukupno 2,5 miliona dinara, koliko je predviđeno za ove namene, 2 miliona 425 hiljada dinara biće raspoređeno za video, audio, štampane i digitalne medijske sadržaje, dok je 75 hiljada dinara planirano za pojedinačna davanja. Tekst javnog konkursa biće objavljen u „Timočkim novinama“,  22. februara, poslednji rok za dostavljanje prijava je 11. mart, a kompletan posao trebalo bi da bude završen u roku od 45 dana od dana objavljivanja konkursa.

Članovi veća utvrdili su i tekst Odluke o objavljivanju javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja građana, a data je i saglasnost  da se postojeći ultrazvučni kabineti u Majdanpeku i Donjem Milanovcu daju u zakup dva puta mesečno, odnosno svake druge subote, za rad radiologa ovlašćene klinike. 

 

 

MAJDANPEK - Za realizaciju Programa o stvaranju uslova za bolju, efikasniju i pristupačniju primarnu zdravstvenu zaštitu na području opštine Majdanpek, lokalna samouprava je u ovoj godini, budžetom predvidela 59 miliona dinara, što je značajno više u odnosu na prošlu godinu.

U protekla dva meseca za potrebe majdanpečkog Doma zdravlja, Opština je nabavila dva laboratorijska aparata, gasni i hematološki analizator i 16 novih aparata za Službu fizikalne medicine.

Osim toga, sredstvima izdvojenim za primarnu zdravstvenu zaštitu finansiraju se i zarade 43 medicinska radnika

Ovo je samo početak ulaganja i ukoliko bude bilo potrebe sredstva za primarnu zdravstvenu zaštitu biće i uvećana, kako bi lečenje svih stanovnika opštine bilo što efikasnije i kvalitetnije“, kaže Dragan Popović, predsednik Opštine Majdanpek.

U planu je i nabavka novih sanitetskih vozila, a od direktora Doma zdravlja zatražio sam informaciju o trenutno najneophodnijim aparatima u ovoj zdravstvenoj ustanovi, kako bi nabavili bar ono što je u našoj mogućnosti“, dodaje Popović.

On, takođe, kaže da se čine napori kako bi se obezbedilo upošljavanje još jednog radnika u ispostavi RFZO u Majdanpeku, jer je, prema njegovim rečima, nedopustivo da, zbog bolesti trenutno jedinog zaposlenog u ovoj ispostavi, građani Majdanpeka i sela, s potpuno drugog kraja opštine, na lekarsku komisiju putuju u Donji Milanovac, što je često bio slučaj.

MAJDANPEK – „Srbija  21. veka jeste i biće zemlja visokog stepena tolerancije, poštovanja ljudskih prava i sloboda, ali joj je stran način komunikacije u kojoj se vređaju žene“.

Ovo se, između ostalog, čulo na konferenciji za novinare, koju su nakon izrečenih uvreda glumca Sergeja Trifunovića, na račun novinarke Ivane Žigić,  sazvale zamenica predsednika Opštine Majdanpek Elvira Jovanović i zamenica predsednika Skupštine Ivana Srbulović.

Uz izneti stav, sa konferencije, kojoj su prisustvovale i predstavnice lokalnog parlamenta i nekoliko majdanpečkih ustanova, na čijem čelu se nalaze žene, zatraženo je i hitno reagovanje nadležnih organa.

MAJDANPEK - Opština Majdanpek objavila je oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta, u 14 katastarskih opština, ukupne površine 506 hektara.

Od danas do 29. januara trajaće uvid u zemljište koje se izdaje u zakup, dok je krajnji rok za podnošenje prijava 4. februar, u 12 časova.

Početna cena  zakupa, depozit, kao i period zakupa od jedne do deset godina ostali su isti, kao i u prethodnom oglasu, za koji nije bilo zainteresovanih, dok su uslovi prijavljivanja promenjeni, tako da, primera radi, ponuđači, pravna i fizička lica moraju biti u aktivnom, registrovanom statusu najmanje tri godine. Javno nadmetanje u svih 14 katastarskih opština zakazano je za 7. februar.