26. Apr 2019. Poslednja promena 3:04 PM, Apr 25, 2019

BOR - Posete pacijentima u Opštoj bolnici u Boru od danas su ponovo dozvoljene jer je epidemiološka situacija povoljna. Smanjen je broj obolelih od gripa i respiratornih infekcija sličnih gripu tako da je Komisija za prevenciju, kontrolu i suzbijanje bolničkih infekcija donela odluku o ukidanju zabrane posete pacijentima koja je u Opštoj bolnici u Boru bila na snazi od 5. februara.

BOR - U Domu zdravlja  u Boru elektronsko propisivanje lekova uvedeno je još u oktobru prošle godine, a početkom marta u potpunosti su ukinuti papirni recepti. Novina je što hronični bolesnici koji obnavljaju terapije više ne odlaze kod lekara već se u sistemu može videti da su to obnovljivi recepti.

 „Dobili smo nalog od resornog Ministarstva da više ne koristimo papirne recepte i mi sledimo uputstva. To je veliko olakšanje za pacijente posebno za hronične, jer oni neće više dolaziti u Dom zdravlja po terapiju nego će lekove naručiti telefonom. Mi to kompjuterski prebacujemo u apoteku i direktno tamo uzimaju lekove“, rekla je dr Vesna Radosavljević, direktor Doma zdravlja u Boru.

Osim što su gužve u hodnicima manje, elektronski recepti pacijentima donose i određene uštede, jer ne plaćaju participaciju za uzimanje recepata. Nov način izdavanja lekova donosi povoljnosti i medicinskim radnicima.

Manje je posla i za zdravstvene radnike. Medicinski sestre neće morati da provlače recepte kroz kompjuter, a uštedećemo i na hartiji“, dodala je dr Vesna Radosavljević.

U Domu zdravalja u Boru dnevno se obavi oko 700 pregleda i izda više od hiljadu recepata. U Srbiji se godišnje propiše oko 50 miliona recepata.

BOR-U Domu zdravlja u Boru krajem juna počelo je uvođenje elektronskih recepata, nakon što su uspešno obavljene sve tehničke pripreme i obuka lekara.To praktično znači da pacijenti više ne moraju po recepte da idu kod izabranog lekara već terapiju preuzimaju u apotekama.

„Pacijenti će imati mogućnost da od izabranog lekara dobiju obnovljenu terapiju  za period od dva do šest meseci. To se odnosi na hronične pacijente koji najmanje tri meseca uzimaju istu terapiju“, rekla je dr Vesna Radosavljević, direktor Doma zdravlja u Boru.

 Ovakav način rada štedi  vreme bolesnicima i smanjuje  gužve u čekaonicama. U proteklih nekoliko dana primena elektronskih recepata u borskom Domu zdravlja funkcioniše bez problema.

Organizacija je za sada  dobra. Manje su gužve u čekaonicama, a očekujemo još manje u narednom periodu . Dolaziće pacijent  za akutna stanja ili u slučajevima, ako im se pogoršaju ta hronična oboljenja“, dodala je dr Vesna Radosavljević.

Lekari Doma zdravlja u Boru kažu da su gužve do sada bile velike. Iako je normativ 35 pregleda u smeni pojedinih dana imali su dvostruko  više pacijenata.

BOLJEVAC - Na području Boljevca pojedine osnovne zdravstvene usluge, starijim pacijentima u udaljenim seoskim naseljima, pružaju se u seoskim ambulantama. Ima ih ukupno šesnaest i zavisno od broja žitelja i njihovih potreba, lekar dolazi jednom ili dva puta nedeljno.

U opremanju ovih zdravstvenih punktova, osim Doma zdravlja, učestvuje i lokalna samouprava, a ovog leta, za dolazak zdravstvenog osoblja je uređen prostor u selima Osnić Bukovo i Vrbovac.

 

 

Zdravstveni centar u Kladovu dobio je najsavremeniju opremu za zračenje pacijenata obolelih od raka- linearni akcelarator i CT simulator sa pratećom opremom.

Oprema je nabavljena u okviru "Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije" Ministarstva zdravlja, a vredna je malo više od tri miliona evra.

Povodom završetka izgradnje i opremanja objekta za radioterapiju u ovom zdravstvenom centru, Kladovo će drugog dana vikenda posetiti državni sekretari ministarstva zdravlja zajedno sa predstavnicima Jedinice za koordinaciju "Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije".

Iz kredita Svetske banke, u iznosu 18 miliona evra, nabavljeno je ukupno šest novih linearnih akcelaratora i tri CT simulatora sa pratećom opremom i potrebnim građevinskim radovima za zračnu terapiju pacijenata obolelih od raka za Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Klinički centar Niš, Klinički centar Kragujevac i Zdravstveni centar Kladovo.

Puštanjem u rad ovih šest akceleratora, Srbija ispunjava svetske kriterijume po broju aparata za zračnu terapiju po glavi stanovnika.