23. Jan 2019. Poslednja promena 3:18 PM, Jan 22, 2019

BOR-Naplata potraživanja u Javnom preduzeću za stambene usluge u Boru i u ovoj godini predstavlja veliki problem. Za stambene usluge Borani duguju čak 755 miliona dinara, bez kamata. Najveći broj dužnika je u kategoriji do stotinu hiljada dinara, a nekoliko njih duguju i po dva miliona dinara.

Na današnji dan imamo više od 200 miliona potraživanja od strane građana koji su samo opomenuti. Istovremeno imamo dgovanja  od 200 miliona koja su došla kod izvršitelja“, rekao je Slaviša Frišković,vd direktora JP za stambene usluge Bor.

Nagomilavanje dugovanja za utrošenu vodu, grejanje i odvoz smeća je višedecenijski problem ovog borskog javnog preduzeća, ali i samih građana, od kojih veliki broj, zbog teške ekonomske situacije ,nije u mogućnosti da izmiri obaveze. Zbog toga će u ovom preduzeću u narednom periodu preduzeti mere kako bi problem pokušali da reše na obostrano zadovoljstvo.

„Znamo kakva je situacija kod građana i zato ćemo pokušati da na drugačiji način rešimo taj problem. Tu mislim da uz  više ljudskosti prema građanima naplatimo potraživanja, jer to su pare koje su javno komunalna preduzeća utrošila za pružanje što kvalitetnijih usluga“,dodao je Frišković.

U rešavanje problema dugovanja neophodno je da se uključe preduzeća kojima građani duguju, ali i Grad Bor. Ima i predloga da se dužnicima otpiše kamata..

Neophodan je dogovor na nivou preduzeća i uz saglasnost osnivača da možda takvu odluku i donesemo i da kamate otpišemo kako bi ljudima omogućili da lakše izmire obaveze“, istakao je na kraju Slaviša Frišković.

Da bi izbegli nova utuženja za neplaćanje komunalnih usluga, u borskom preduzeću ovih dana šalju opomene za dugovanja u prvom kvartalu prošle godine.

BOR - Rok za izmirenje obaveza za komunalne usluge za prvih šest meseci prošle godine, koji je Javno preduzeće za stambene usluge u Boru dalo korisnicima je istekao 20. januara. Priliku da isplati dugovanje u pomenutom roku, iskoristila je čak polovina korisnika koji su dobili opomene.

Od tri hiljade korisnika komunalnih usluga, više od hiljadu i po korisnika, bilo da je reč o stanovima ili kućama, je izmirilo svoje dugovanje. Mogu slobodno da kažem, da je apel koji smo uputili pre dve nedelje, urodio plodom. Ovim putem želim još jednom da pozovem građane koji nisu izmirili obaveze za period od januara do marta prošle godine, da dugove izmire do 25. januara, kako ne bismo bili prinuđeni da ponovo uputimo predloge za izvršenje javnim izvršiteljima, a čije su naknade, kao što sam i prošli put pomenula, jako velike“, kaže Lidija Načić, v.d. direktora Javnog preduzeća za stambene usluge Bor.

Osim utuženja korisnika, koji do 25. januara ne izmire obaveze za prva tri meseca prošle godine, Javno preduzeće za stambene usluge poslaće i opomene građanima koji ne izmiruju redovno obaveze po zaključenim sporazumima o reprogramu duga.

 „Ovom prilikom bih podsetila građane koji su potpisali reprogram da su u obavezi da poštuju rokove navedene u sporazumu, jer će u suprotnom sporazumi biti raskinuti, a korisnici utuženi. Sa druge strane redovnim izmirenjem svojim obaveza korisnici će izbeći tužbe i troškove izvršitelja koji nisu mali“, istakla je Lidija Načić, v.d. direktora Javnog preduzeća za stambene usluge Bor.

Ukupna potraživanja Javnog preduzeća za stambene usluge koja su utužena u prošloj godini iznose 397 miliona 189 hiljada dinara.

MAJDANPEK - Potraživanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Majdanpek, čije usluge koriste stanovnici grada i okolnih seoskih sredina, na kraju 2016. godine iznosila su blizu 23 miliona dinara. Od ukupnih potraživanja, najveći deo odnosi se na dugovanja fizičkih lica, čak 16,7 miliona dinara, po osnovu neizmirenih računa za vodosnabdevanje, kanalizaciju i iznošenje smeća. Kako bi velika potraživanja bar delimično bila smanjena, Javno preduzeće „Vodovod“ ponudilo je dužnicima zaključivanje ugovora o reprogramu obaveza, a podnete su i 424 tužbe protiv fizičkih lica koja najviše duguju.

BOR - Elektroprivreda Srbije postupak naplate dugova od građana u najvećem broju slučajeva sprovodi opomenama ili prinudnim isključenjem sa mreže. Ova mera uglavnom je dovoljna opomena, jer je električna energija gotovo svima jedna od osnovnih životnih potreba. Ukoliko su dugovanja veća, potrošači se često odlučuju i za mogućnost reprograma duga.

Ipak, procenjuje se da približno 80 hiljada potrošača u Srbiji i posle isključenja ima neizmirene obaveze. Njima će, kažu u EPS-u, iako to nije zakonska obaveza, pre pokretanja postupka prinudne naplate biti poslate opomene. Ako se ni tada ne odazovu i ne plate dug, postupak će preuzeti izvršitelji. Kupci koji posle opomene izmire obaveze izbegavaju troškove izvršenja, koji nisu zanemarljivi. Istovremeno je počela i prinudna naplata od firmi i preduzetnika, kažu u Elektroprivredi Srbije.

U avgustu je podneto oko 300 predloga za izvršenje, a očekuje se u narednim danima pokretanje postupka za oko 15 hiljada kupaca iz ove kategorije

U Komori izvršitelja kažu da sve predmete obrađuju po nalogu EPS, pa od ovog javnog preduzeća zavisi kada će izvršitelji zakucati neplatišama na vrata.

Inače, poslednji i najveći reprogram dugova za električnu energiju bio je pre tri godine, kada je EPS potpisao ugovore sa ukupno 274.220 domaćinstava o otplati računa čiji je ukupan iznos 17,12 milijardi dinara. Građani i firme imale su mogućnost da plate dugove na 12 do 120 rata, što znači da reprogram može da traje i do deset godina. U zavisnosti od toga za koju opciju se odluče, nekima je otpisana i kamata.

Tri godine kasnije, raskinuto je više od 50 hiljada ugovora o reprogramu dugovanja sa korisnicima koji nisu plaćali obaveze na vreme, kažu u EPS-u, a za njih će, kako se očekuje, konačno rešenje biti postupak prinudne naplate posredstvom izvršitelja.