23. Feb 2019. Poslednja promena 3:47 PM, Feb 23, 2019

SRBIJA - Na poslednjoj sednici Štrajkačkog odbora Republičkog geodetskog zavoda donete su odluke o radikalizaciji protesta. Doneta je odluka o održavanju protesta ispred Vlade Srbije koji će biti najavljen i organizovan u skladu sa zakonom o javnom okupljanju. Izražena je zabrinutost zbog neoglašavanja kabineta Predsednice Vlade Ane Brnabić kao i nadležnih ministarstava. Za danas je zakazan  razgovor pregovaračkog tima sa ministrom rada Zoranom Đorđevićem i vršiocem dužnosti direktora Inspektorata za rad Stevanom Đurovićem. Sindikati očekuju veoma brzo donošenje rešenja o ukidanju nezakonitih odluka o premeštanju i šikaniranju članova štrajkačkog odbora kao i uspostavljanju režima štrajka koji bi bio u skladu sa odlukama Štrajkačkog odbora.

Sindikati će se povodom najnovijih dešavanja i stanja u Republičkom geodetskom zavodu obratiti i Kancelariji Svetske banke i zatražiti razgovor sa misijom čija se poseta najavljuje iduće nedelje. 

BOR, SRBIJA - Republički geodetski zavod usvojio je novi pravilnik, prema kome su smanjene pojedine takse koje su građani plaćali i uvedene dve nove kategorije.

Najviše je snižena taksa za upis zabeležbe postojanja ugovora o doživotnom izdržavanju koja je iznosila 6.700 dinara, a od 9. januara će biti 3.000 dinara.

Jedna od najznačajnijih je taksa za promenu imaoca prava na nepokretnosti, koja se najčešće primenjuje prilikom kupoprodaje nekretnine, i snižena je sa 8.600 na pet hiljada dinara. Ovu taksu plaćala su sva lica koja kupe stan ili kuću i po zaključenju ugovora žele da nekretninu i u službi za katastar nepokretnosti prebace na svoje ime. Prema rečima nadležnih u Republičkom geodetskom zavodu, ova promena je važna zbog očuvanja prava vlasništva nad nepokretnostima.

Smanjena je i taksa za sprovođenje promena na zemljištu deobom parcele koja je sa 5.300 dinara umanjena na četiri hiljade. Niže su i takse za upis posebnog dela objekta sa upisom imaoca prava.

Dve nove kategorije kojih do sada nije bilo u pravilniku su invalidna lica i supružnici koji su zajedno potpisali kupoprodajni ugovor. Za obe kategorije se taksa za upis nepokretnosti smanjuje sa više od osam hiljada na svega 300 dinara.

Prema saopštenju Republičkog geodetskog zavoda supružnici su i do sada mogli da se zajedno upišu kao vlasnici na nepokretnosti, ali nisu bili prepoznati kao posebna kategorija korisnika usluga katastra, pa su plaćali pun iznos taksi.

Ovakvu novinu Republički geodetski zavod je uveo uz podršku Svetske banke sa ciljem da se doprinese rodnoj ravnopravnosti i poveća broj žena upisanih u katastar, jer se često dešava da supružnici zajednički otplaćuju rate kredita, ali se u kupoprodajnom ugovoru nalazi samo muževljevo ime, pa se, samim tim, samo on i upisuje u katastar kao vlasnik neokretnosti. Na taj način vlasništvo supruge nad imovinom katastru ostaje nevidljivo, a kao i njena prava, što ima kompleksne posledice u slučaju podele imovine.

 

SRBIJA  - U katastru nepokretnosti 61 odsto nekretnina upisan je na muškarce, a 39 odsto na žene. Republički geodetski zavod je nedavno pokrenuo inicijativu za upis imovine na oba supružnika. Predlog je da upis prava svojine u katastar nepokretnosti na ime oba supružnika bude besplatan. Međutim, pošto po postojećem zakonu o državnom premeru i katastru nije propisana odredba za oslobađanje od plaćanja takse za upis u katastar nepokretnosti supružnika kao vlasnika na zajedničkoj imovini, Republički geodetski zavod će predložiti izmenu tog akta. U međuvremenu, predložili su da se do uvođenja nove zakonske odredbe to reguliše izmenom Pravilnika o visini takse za pružanje usluga zavoda i da se njime propiše minimalan iznos takse za ovu uslugu od 100 dinara, izjavio je Borko Drašković, vršilac dužnosti direktora Republičkog geodetskog zavoda i istakao da ugovori o kupoprodaji nepokretnosti i druge isprave za sticanje prava svojine na imovini stečenoj zajedničkim doprinosom oba supružnika bi trebalo da sadrže imena oba supružnika kao nosilaca prava na zajedničkoj imovini u neodređenim udelima.

Podaci Republičkog geodetskog zavoda o procentu žena koje imaju vlasništvo nad nepokretnostima ukazuju da su problemi rodne ravnopravnosti i dalje dominantni u dostupnosti stvarnih prava i njihovom upisu. Veća dostupnost kredita, jači glas u kućnom odlučivanju i smanjenje nasilja u porodici su neki od ključnih uticaja koji Geodetski zavod nastoji da postigne u okviru svoje nadležnosti.