22. Mar 2019. Poslednja promena 3:32 PM, Mar 21, 2019

BOR - Kineska kompanija "Ziđin majning" zvanično je preuzela Rudarsko topioničarski basen Bor i uplatila svih 350 miliona dolara za dokapitalizaciju.

Ugovor o preuzimanju potpisali su u Beogradu u ministarstvu privrede, Aleksandar Antić ministar rudarstva i energetike Srbije i stariji potpredsednik i izvršni direktor Ziđina, Džordž Fang.

Kineska kompanija je izabrana za strateškog partnera jer je na tenderu u avgustu, za kupovinu 63 odsto u RTB-a Bor, ponudila milijardu i 260 miliona dolara i dodatnih 200 miliona za izmirenje istorijskih dugova RTB-a Bor. Ziđin je preuzeo i obavezu da zadrži 5.000 radnih mesta.

"Uveren sam da je ovo jedan od najboljih, ako ne i najbolji primer koji je Srbija prošla tokom privatizacije. Danas je na račun RTB-a uplaćeno 350 miliona dolara koji su bili na prelaznom računu. Kompanija "Ziđin" je uplatila na račun RTB-a taj novac i postala vlasnik 63 odsto kapitala. Očekujemo da "Ziđin" brzo i efikasno krene da radi. Ugovor predviđa čitav niz poslovnih rezultata koje su u obavezi da sprovedu. Da u narednih šest godina investiraju milijardu i 260 miliona dolara. To su veliki iskoraci koji će uticati da postanu značajan segment naše privrede i da doprinesu rastu i razvoju. Ukoliko sve bude po planu i ostvare se sve procene – 200 do 250 hiljada tona katodnog bakra će se proizvoditi u borskom basenu i Srbiju će to staviti na treće mesto u svetu po proizvodnji bakra." - rekao je Aleksandar Antić, ministar rudarstva i energetike Srbije.

Borska kompanija menja naziv i prema dogovoru zvaće se "Ziđin Bor koper" (Zijin Bor copper), a kasnije će biti pridodat i naziv Srbija. Ziđin očekuje značajno povećanje proizvodnje iz sopstvenih sirovina, koja bi prema procenama za šest godina trebalo da bude utrostručena.

BOR - Od početka godine radnici borske Topionice proizveli su više od  72 hiljade tona anodnog bakra. Topioničari su u oktobru dali 8.086 tona anoda, čime su prvi put ove godine premašili 8.000 tona što je, ujedno, rekordna proizvodnja u 2018. Prema rečima nadležnih u Topionici, da je bilo dovoljno šarže, sigurno bi bila dostignuta rekordna produkcija od početka rada nove topionice koja je iznosila 8.260 tona anodnog bakra  koja je ostvarena u septembru 2017. godine.

Posle oktobarskih rezultata, koji će najverovatnije ostati rekordni do kraja godine, Topionica je za 27 dana novembra, umesto predviđenih 7.258 tona, produkovala 6.515 tona anodnog bakra, što je 90 odsto realizacije plana. Za to je bilo neophodno preraditi 29.178 tona šarže, što je malo iznad 90 procenata predviđene količine od kojih je 17.800 tona iz sopstvene proizvodnje, 8.480 tona uvoznog i 935 tona hladnog materijala.

Potrošnja normativnih materijala, pre svega, kiseonika i azota se, takođe, kretala u predviđenim granicama, kao i iskorišćenje koje je kretalo između 95 i 98 odsto. Mali proboj zabeležen je samo na topiteljima koji su u funkciji kvaliteta dopremljenih koncentrata. Кiseonik i azot su bili ispod ugovorenih vrednosti, dok je mazut u granicama normativnih parametara.

Nije bilo neočekivanih, već samo tri planska zastoja koji su bili iznuđeni zbog nedostatka sirovina za preradu, ali su bili neminovni radi miniranja. U nekoliko navrata došlo je do zamrzavanja vazduha i nemogućnosti regulacionih ventila da obavljaju svoju funkciju, pre svega, ventila za protok kiseonika za fleš-peć, ali su ovi kvarovi brzo otklonjeni kažu u borskoj topionici.

Bez obzira na zaostatak u odnosu na novembarski plan, topioničari očekuju da će u narednom periodu imati predviđen priliv koncentrata, kao i realizaciji planirane proizvodnje.

BOR - Radnici površinskog kopa Veliki Krivelj ostvarili su u novembru proizvodnju bakra u rudi približnu planiranih 2.350 tona. Iako je u odnosu na plan dato  osam odsto manje rude, sadržaj bakra u njoj bio je veći od planiranog, tako da su proizvodni rezultati bili zadovoljavajući.

Za novembar je bilo planirano da se sa etaža „Velikog Krivelja“ otkopa 900.000 tona rude srednjeg sadržaja metala 0,27 odsto, što bi ostvarenjem toga plana i sadržaja rezultiralo sa 2.355 tona bakra u rudi.

Prema rečima nadležnih u Rudniku bakra Bor ostvareno je 92 procenta plana. Ipak, sadržaj bakra u rudi bio je veći od plana, 0,291 odsto tako da je dato dovoljno za ispunjenje plana

Razlog za nešto manju količinu date rude bila je sanacija trake na primarnom drobljenju i radovi na drobilici, a dodatni problem bili su i loši vremenski uslovi najepre magla početkom novembra, zatim i kiša, poledica i sneg.

To je uslovilo i manju količinu jalovine od planirane koje je dato 67 odsto.

Prema operativnom planu, na najvećem basenskom kopu za deset meseci trebalo je da se otkopa 8 miliona i 820 hiljada tona rude, a dato 93 procenta planirane količine. Bio je predviđen srednji sadržaj metala u rudi od 0,295 odsto, a ostvaren za nijansu slabiji od 0,288 procenata, pa je od predviđenih 25.240 tona bakra u rudi, dato je 22.847, što je 91 procenat plana.

Za deset meseci umesto planskih 16,16 miliona tona jalovine uklonjeno je 9,9 ali je evidentan rast, naročito u oktobru, kada je učinak bio 84,5 odsto plana, naglašavaju u RBB-u i dodaju da je pristizanjem novih kamiona povećavan procenat jalovine i da se težeći da završnica godine bude sa dobrim rezultatima. Silazak na etažu sa koje je kraća relacija do transportnog sistema i do rudnog drobljenja, obećava bolje rezultate u decembru i narednoj godini, kažu u Rudniku bakra Bor.

BOR - Suvo i toplo vreme kakvo je bilo tokom oktobra u Boru, pozitivno je uticalo na proizvodne rezultate na površinskom kopu Veliki Krivelj. Nije bio problema zbog kiše, a nabavka nove mehanizacije omogućila je povećanje proizvodnja na najvećem kopu Rudarsko topioničaskog basena Bor.

Radnici Površinskog kopa Veliki Krivelj u oktobru su približno ostvarili planirani količinu iskopina. Uključenje osam novih teških kamiona „Belaz“ nosivosti 220 tona u proizvodnju i popravkama starih, broj teških vozila ustalio sa na dvadesetak. Zahvaljujući tome, proizvodnja je povećana, posebno uklanjanja jalovine, što je duže vremena bila slaba tačka u Rudniku bakra Bor.

U odnosu na plan, dato je nešto više od 85 odsto raskrivke i 98 odsto rude sa srednjim sadržajem bakra u rudi koji je bio nešto veći od plana i iznosio je 0,293 odsto, kažu u Rudniku bakra Bor. S obzirom na to da je u proizvodnji angažovano znatno više kamiona nego do sada, radi se i na poboljšanju prateće mehanizacije. Tako je posle duže opravke pre u oktobru pušten u rad naš najveći buldozer “kamacu 375”. Stalno rade tri grejdera, utovarivač i rovokopač, neophodni za sređivanje puteva, kanala i bedema i izradnju dvosmernih saobraćajnica da ne bi bilo čekanja u mimoilaženju teških kamiona.

U prvih devet meseci dato je nešto više od  93 odsto planirane količine rude sa srednjim sadržajem bakra u rudi od 0,287 procenata, tako da je ostvarena proizvodnja od 20.390 tona bakra, što je za oko dve hiljade tona manje od plana. Na jalovini, pogotovo u prvoj polovni godine, beleženi su ozbiljniji podbačaji. Sredinom godine stanje je nešto poboljšano, da bi tek dolaskom novih kamiona rast bio izraženiji i devetomesečni bilans je 8 miliona 218 hiljada tona jalovine.

BOR - Radnici Rudarsko topioničarskog basena Bor počeli su pre desetak dana pošumljavanje kosina planira na kome je odlagana jalovina izvađena iz  starog borskog kopa.

Planirano je da do kraja jeseni, do kada vremenski uslovi dozvole, bude posađeno 50 hiljada sadnica bagrema, a do sada je završena sadnja nešto manje od petine sadnica, odnosno oko osam hiljada komada.

Površine koje bi trebalo rekultivisati prostiru se na oko 700 hektara. Pošumljavanje ovog dela značajno je za sve stanovnike Bora, posebno okolnih sela, jer će drveće predstavljati snažnu odbranu od prašine sa jalovišta.

U Rudarsko topioničarskom basenu Bor kažu da je rekultivacija zemljišta dug proces vraćanja prirodnog okruženja u prvobitno stanje, jer je stogodišnje rudarenje u Boru ostavilo traga ne samo u estetskom nego i ekološkom pogledu tako što je utičući na vazduh, vodu i zemljište promenilo i mikroklimu predela.