26. Apr 2019. Poslednja promena 3:04 PM, Apr 25, 2019

BOR – Među najznačajnijim predlozima koji će se naći na drugom ovogodišnjem zasedanju gradskog parlamenta u Boru je predlog rešenja o davanju saglasnosti na jemstvo Javnog preduzeća za stambene usluge Bor za odobravanje kredita borskoj Toplani u iznosu od 80 miliona dinara, za plaćanje energenata za prethodnu i deo ove grejne sezone. Odbornici gradskog parlamenta odlučivaće i o razrešenju vršioca dužnosti i imenovanju direktora borskog Vodovoda i Javnog preduzeća za stambene usluge kao i direktora Javno komunalnog preduzeća "3. oktobar" kome je istekao mandat. Konkursi za izbor direktora, sprovedeni su u sva tri preduzeća. Osim kadrovskih pitanja, pred odbornicima gradske skupštine biće i predlog odluke o mreži javnih predškolskih ustanova na području grada. U cilju usklađivanja sa novim pravilnikom i zakonima na dnevnom redu skupštinskog zasedanja su i predlozi odluka o javnim raspravama, zborovima građana i dodeli priznanja, kao i osnivanju Saveta za međunacionalne odnose, za mlade, Korisničkog saveta javnih službi i Komisije za rodnu ravnopravnost. Predlogom odluke o javnim raspravama predviđeno je obavezno uključivanje građana u donošenje javnih propisa, u postupcima pripreme budžeta Grada, Statuta, planova razvoja, određivanja stopa izvornih prihoda i tokom pripremanja urbanističkih i prostornih planova, što do sada najčešće nije bio slučaj. Osim načina sazivanja zborova građana na određenoj teritoriji posebnim predlozima odluka predviđeno je i obrazovanje tri saveta od kojih dva već rade u Boru, Savet za međunacionalne odnose i Savet za mlade, a novina je formiranje Korisničkog saveta javnih službi čiji bi zadatak trebalo da bude davanje mišljenja o planovima i programima rada, cenama i politici cena u javnim službama. Pred odbornicima lokalnog parlamenta u Boru biće i zaključci o promenama poslovnika rada Skupštine, usvajanju Godišnjih izveštaja o radu gradskog štaba za vanredne situacije za 2018., i plana ovog štaba za 2019. godinu. Odbornici bi trebalo da odlučuju i o predlozima rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini, a kada je reč o kadrovskim pitanjima i o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora osnovne škole Petar Radovanović u Zlotu. Sednicu skupštine grada Bora, Televizija i Radio Bor će direktno prenositi.

ZAJEČAR- Odbornici Skupštine grada Zaječara većinom glasova usvojili su odluku o povećanju lokalnih komunalnih taksi, čiji će iznos zavisiti od delatnosti i veličine preduzeća. Iz tih izvora planirano je da se u gradski budžet ove godine slije oko 40 miliona dinara, što je za 12 milina više nego prošle godine. Odbornici su jednoglasno usvojili i Odluku o statutu grada Zaječara.

MAJDANPEK-  Razmatranju i usvajanju prve tačke dnevnog reda današnje, pete sednice Skupštine opštine Majdanpek, koja se odnosila na Odluku o davanju saglasnosti za otpis duga po osnovu ustupljenih prihoda RTB Bor Grupa - RBM DOO, u iznosu 328,4 miliona dinara, prethodio je predlog odbornika opozicije da se ova tačka skine s dnevnog reda. Taj predlog nije dobio saglasnost većine, ali je izazvao dosta polemike.

Raspravu za skupštinskom govornicom uslovili su i drugi predlozi opozicije za dopunu dnevnog reda tačkama koje bi se odnosile na preispitivanje trošenja sredstava iz budžeta, inicijativu za raskid ugovor o otkupu stanova Rudnika bakra Majdanpek, dodeljivanje opštinskih stipendija svim učenicima, što je skupštinska većina odbila, pa se tako o ovim pitanjima nije raspravljalo u okviru dnevnog reda.

Odbbornici Skupštine opštine Majdanpek prihvatili su i izmene Poslovnika o radu Skupštine opštine, usaglašenog sa novim Zakonom o lokalnoj samoupravi, Statuta Predškolske ustanove “Marija Munćan”, kao i elaborate o osnovnom i predškolskom obrazovanju, uz utvrđenu mrežu osnovnih škola i predškolskih ustanova do  2024. godine.

Na predlog Komisije za kadrovska pitanja, na sednici Skupštine opštine za novog direktora Biznis inkubatora u Majdanpeku imenovan je Slavko Ilić.

BOR- Radi usklađivanja sa Zakonom o prevozu putnika u drumskom saobraćaju i boljeg regulisanja taksi prevoza na teritoriji Bora, Skupština grada usvojila je, na četvrtoj sednici, novu Odluku o taksi prevozu i limo servisu. Odredbe odluke sadržane su u više od 60 članova, kojima se bliže definišu uslovi koje taksi prevoznici moraju da ispune da bi obavljali tu delatnost, među kojima su ispravnost vozila definisana zakonom i dobijanje odobrenja lokalne samouprave. Među obavezama koje preuzima lokalna samouprava jeste i usvajanje petogodišnjeg plana potreba za taksi prevozom, a odlukom su precizirana i taksi stajališta u gradu, lokacije na javnoj površini koje određuje Gradsko veće, u skladu sa Urbanističkim planom i odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja.  Gradsko veće donosi i odluku o utvrđivanju i usklađivanju cene taksi prevoza u okviru taksi tarife,  na predlog predstavnika prevoznika.

 

Sednica Skupštine grada Bora

BOR- Najduža rasprava na četvrtoj sednici Skupštine grada Bora, prvoj u 2019. godini, vodila se o davanju saglasnosti na otpis duga po osnovu ustupljenih prihoda RTB-a Bor, u iznosu 1,44 milijarde dinara. Opozicija je isticala odgovornost vlasti za ovakvu odluku i da se građani nisu pitali ni prilikom privatizacije, niti prilikom opraštanja dugova borskog basena, a koji su godinama rasli, sve do visine godišnjeg budžeta.

“Da li mi znamo da li Ziđin želi da izgradi, u ovoj situaciji u kojoj smo sada, dobre odnose sa lokalnim stanovništvom i lokalnom zajednicom grada Bora? Svakako da želi! Ja znam da oni to žele, jer to je njihova strategija. Mi njih nismo pitali i ovog momenta ne znamo šta oni misle o ovom otpustu duga.”, rekao je dr Branislav Mihajlović iz odborničke grupe “Dveri i Dosta je bilo”.

“Ako se otpisuje milijarda i 440 miliona dinara, a to mi treba da formalizujemo ovde, a ko će sva ova dugovanja koja su na sličan način nastala u javnim komunalnim preduzećima otpisati i da li će otpisati? I da li će i ta preduzeća dovižeti sudbinu RTB-a Bor da u jednom momentu i za njih važi UPPR, odnosno da se, da ne kažem privatizuju, jer to može i kroz javno-privatno partnerstvo”, istakao je Dragan Marković iz odborničke grupe “Narodne stranke i Vlaške narodne stranke”.

Vlast se branila argumentima da je ozbiljnom privatizacijom RTB-a Bor, posle njegove konsolidacije, država omogućila buduće velike prihode, i kompanije u kojoj je Srbija zadržala 37 odsto vlasništva i gradskog budžeta, kao i da nije reč o otpisivanju dugova, već o formalizaciji sudskih odluka prema ranije usvojenom Unapred pripremljenom planu reorganizacije RTB-a Bor, što je obaveza prema Poreskoj upravi.

“Ono što je sad uradila firma Ziđin, iskren da budem, mi kao lokalna samouprava, a i Vlada Republike Srbije, nismo očekivali: da izmiri sve svoje obaveze na isteku kalendarske 2018. godine. I ne samo to: oni su kupili i ležišta koja su potvrđena u “Rakiti”, odnosno “Nevsunu”. To znači da Ziđin želi razvoj ovog kraja. Želi prvo, normalno, da zaradi. Onaj ko uloži traži i da mu se vrati, što je sasvim logično, niko od nas ne bi bacio pare nego će uložiti da bi nešto i dobio”, rekao je Dragan Žikić, predsednik Skupštine grada Bora.

“Treba napomenuti da je Unapred pripremljeni plan reorganizacije prošao sve neophodne instance i na osnovu toga mi danas donosimo jednu formalnu odluku prema ministarstvu privrede, odnosno prema poreskoj upravi. Mi danas ovde ne otpisujemo dugove, mi danas potvrđujemo ono što je uradio sud putem UPPR-a. Ovde kod sebe imam dopis ministarstva finansija, filijale Poreske uprave u Boru, od 24. januara, kojim se potvrđuje da je Ziđin isplatio sve svoje obaveze, svih deset posto po UPPR-u, tako da se trenutno u budžetu Grada Bora nalazi oko 500 miliona dinara. Toliko u trezoru imamo naših sredstava zahvaljujući uplatama Ziđina.”, istakao je Aleksandar Milikić, gradonačelnik Bora.

Posle mnogobrojnih reklamacija povrede poslovnika na sednici, u više navrata i odbačenih glasanjem skupštinske većine, predstavnici opozicionog “Saveza za Srbiju” napustili su sednicu nakon treće tačke.

“Imajući u vidu i činjenicu da se nijedan predlog opozicije, nijedna sugestija, nijedno pitanje ne uvažava, smatram da je besmisleno učestvovati dalje u radu Skupštine grada Bora i da je najbolje da mi iz opozicije napustimo sednicu”, rekla je Svetlana Anđelković, odbornica Demokratske stranke sa izborne liste “Ujedinjeni za Bor”.

Posle izlaska opozicije iz skupštinske sale, većinom glasova usvojena je i odluka o taksi prevozu putnika i limo servisu, koje detaljno preciziraju pravila i uslove za obavljanje ovih poslova, obaveze taksi prevoznika i lokalne samouprave, kao i odluke o davanju u zakup zemljišta za kioske u blizini „Maksi diskonta“ i „Nove pošte“ u Boru. U raspravi o mreži škola na teritoriji Bora učestvovao je i odbornik opozicionih “Dveri” Saša Stanković, jer je učestvovao i u pripremi tog dokumenta, a i on i odbornik Vlaške stranke “Most” Milivoje Janošević istakli su da je najvažnije rešavanje problema sve manjeg broja učenika, odnosno bolja populaciona politika jer je u suprotnom izvesno gašenje pojedinih škola. Usvojen je i Lokalni akcioni plan zapošljavanja, koji omogućava da 20 miliona dinara bude izdvojeno za zapošljavanje 156 osoba u tri programa aktivnih mera zapošljavanja.