23. Feb 2019. Poslednja promena 3:47 PM, Feb 23, 2019

ZAJEČAR- Odbornici Skupštine grada Zaječara većinom glasova usvojili su odluku o povećanju lokalnih komunalnih taksi, čiji će iznos zavisiti od delatnosti i veličine preduzeća. Iz tih izvora planirano je da se u gradski budžet ove godine slije oko 40 miliona dinara, što je za 12 milina više nego prošle godine. Odbornici su jednoglasno usvojili i Odluku o statutu grada Zaječara.

MAJDANPEK-  Razmatranju i usvajanju prve tačke dnevnog reda današnje, pete sednice Skupštine opštine Majdanpek, koja se odnosila na Odluku o davanju saglasnosti za otpis duga po osnovu ustupljenih prihoda RTB Bor Grupa - RBM DOO, u iznosu 328,4 miliona dinara, prethodio je predlog odbornika opozicije da se ova tačka skine s dnevnog reda. Taj predlog nije dobio saglasnost većine, ali je izazvao dosta polemike.

Raspravu za skupštinskom govornicom uslovili su i drugi predlozi opozicije za dopunu dnevnog reda tačkama koje bi se odnosile na preispitivanje trošenja sredstava iz budžeta, inicijativu za raskid ugovor o otkupu stanova Rudnika bakra Majdanpek, dodeljivanje opštinskih stipendija svim učenicima, što je skupštinska većina odbila, pa se tako o ovim pitanjima nije raspravljalo u okviru dnevnog reda.

Odbbornici Skupštine opštine Majdanpek prihvatili su i izmene Poslovnika o radu Skupštine opštine, usaglašenog sa novim Zakonom o lokalnoj samoupravi, Statuta Predškolske ustanove “Marija Munćan”, kao i elaborate o osnovnom i predškolskom obrazovanju, uz utvrđenu mrežu osnovnih škola i predškolskih ustanova do  2024. godine.

Na predlog Komisije za kadrovska pitanja, na sednici Skupštine opštine za novog direktora Biznis inkubatora u Majdanpeku imenovan je Slavko Ilić.

BOR- Radi usklađivanja sa Zakonom o prevozu putnika u drumskom saobraćaju i boljeg regulisanja taksi prevoza na teritoriji Bora, Skupština grada usvojila je, na četvrtoj sednici, novu Odluku o taksi prevozu i limo servisu. Odredbe odluke sadržane su u više od 60 članova, kojima se bliže definišu uslovi koje taksi prevoznici moraju da ispune da bi obavljali tu delatnost, među kojima su ispravnost vozila definisana zakonom i dobijanje odobrenja lokalne samouprave. Među obavezama koje preuzima lokalna samouprava jeste i usvajanje petogodišnjeg plana potreba za taksi prevozom, a odlukom su precizirana i taksi stajališta u gradu, lokacije na javnoj površini koje određuje Gradsko veće, u skladu sa Urbanističkim planom i odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja.  Gradsko veće donosi i odluku o utvrđivanju i usklađivanju cene taksi prevoza u okviru taksi tarife,  na predlog predstavnika prevoznika.

 

Sednica Skupštine grada Bora

BOR- Najduža rasprava na četvrtoj sednici Skupštine grada Bora, prvoj u 2019. godini, vodila se o davanju saglasnosti na otpis duga po osnovu ustupljenih prihoda RTB-a Bor, u iznosu 1,44 milijarde dinara. Opozicija je isticala odgovornost vlasti za ovakvu odluku i da se građani nisu pitali ni prilikom privatizacije, niti prilikom opraštanja dugova borskog basena, a koji su godinama rasli, sve do visine godišnjeg budžeta.

“Da li mi znamo da li Ziđin želi da izgradi, u ovoj situaciji u kojoj smo sada, dobre odnose sa lokalnim stanovništvom i lokalnom zajednicom grada Bora? Svakako da želi! Ja znam da oni to žele, jer to je njihova strategija. Mi njih nismo pitali i ovog momenta ne znamo šta oni misle o ovom otpustu duga.”, rekao je dr Branislav Mihajlović iz odborničke grupe “Dveri i Dosta je bilo”.

“Ako se otpisuje milijarda i 440 miliona dinara, a to mi treba da formalizujemo ovde, a ko će sva ova dugovanja koja su na sličan način nastala u javnim komunalnim preduzećima otpisati i da li će otpisati? I da li će i ta preduzeća dovižeti sudbinu RTB-a Bor da u jednom momentu i za njih važi UPPR, odnosno da se, da ne kažem privatizuju, jer to može i kroz javno-privatno partnerstvo”, istakao je Dragan Marković iz odborničke grupe “Narodne stranke i Vlaške narodne stranke”.

Vlast se branila argumentima da je ozbiljnom privatizacijom RTB-a Bor, posle njegove konsolidacije, država omogućila buduće velike prihode, i kompanije u kojoj je Srbija zadržala 37 odsto vlasništva i gradskog budžeta, kao i da nije reč o otpisivanju dugova, već o formalizaciji sudskih odluka prema ranije usvojenom Unapred pripremljenom planu reorganizacije RTB-a Bor, što je obaveza prema Poreskoj upravi.

“Ono što je sad uradila firma Ziđin, iskren da budem, mi kao lokalna samouprava, a i Vlada Republike Srbije, nismo očekivali: da izmiri sve svoje obaveze na isteku kalendarske 2018. godine. I ne samo to: oni su kupili i ležišta koja su potvrđena u “Rakiti”, odnosno “Nevsunu”. To znači da Ziđin želi razvoj ovog kraja. Želi prvo, normalno, da zaradi. Onaj ko uloži traži i da mu se vrati, što je sasvim logično, niko od nas ne bi bacio pare nego će uložiti da bi nešto i dobio”, rekao je Dragan Žikić, predsednik Skupštine grada Bora.

“Treba napomenuti da je Unapred pripremljeni plan reorganizacije prošao sve neophodne instance i na osnovu toga mi danas donosimo jednu formalnu odluku prema ministarstvu privrede, odnosno prema poreskoj upravi. Mi danas ovde ne otpisujemo dugove, mi danas potvrđujemo ono što je uradio sud putem UPPR-a. Ovde kod sebe imam dopis ministarstva finansija, filijale Poreske uprave u Boru, od 24. januara, kojim se potvrđuje da je Ziđin isplatio sve svoje obaveze, svih deset posto po UPPR-u, tako da se trenutno u budžetu Grada Bora nalazi oko 500 miliona dinara. Toliko u trezoru imamo naših sredstava zahvaljujući uplatama Ziđina.”, istakao je Aleksandar Milikić, gradonačelnik Bora.

Posle mnogobrojnih reklamacija povrede poslovnika na sednici, u više navrata i odbačenih glasanjem skupštinske većine, predstavnici opozicionog “Saveza za Srbiju” napustili su sednicu nakon treće tačke.

“Imajući u vidu i činjenicu da se nijedan predlog opozicije, nijedna sugestija, nijedno pitanje ne uvažava, smatram da je besmisleno učestvovati dalje u radu Skupštine grada Bora i da je najbolje da mi iz opozicije napustimo sednicu”, rekla je Svetlana Anđelković, odbornica Demokratske stranke sa izborne liste “Ujedinjeni za Bor”.

Posle izlaska opozicije iz skupštinske sale, većinom glasova usvojena je i odluka o taksi prevozu putnika i limo servisu, koje detaljno preciziraju pravila i uslove za obavljanje ovih poslova, obaveze taksi prevoznika i lokalne samouprave, kao i odluke o davanju u zakup zemljišta za kioske u blizini „Maksi diskonta“ i „Nove pošte“ u Boru. U raspravi o mreži škola na teritoriji Bora učestvovao je i odbornik opozicionih “Dveri” Saša Stanković, jer je učestvovao i u pripremi tog dokumenta, a i on i odbornik Vlaške stranke “Most” Milivoje Janošević istakli su da je najvažnije rešavanje problema sve manjeg broja učenika, odnosno bolja populaciona politika jer je u suprotnom izvesno gašenje pojedinih škola. Usvojen je i Lokalni akcioni plan zapošljavanja, koji omogućava da 20 miliona dinara bude izdvojeno za zapošljavanje 156 osoba u tri programa aktivnih mera zapošljavanja.

MAJDANPEK - Četvrta, ujedno i poslednja sednica Skupštine opštine Majdanpek u ovoj godini počela je jednosatnom raspravom o predloženom i dopunskom dnevnom redu. Jedan od predloga opozicije bio je da se grejni dan u Majdanpeku produži do 23 sata, te da se sa dnevnog reda povuku rebalans za tekuću i predlog budžeta za narednu godinu, što je skupštinska većina odbila.

Nakon obrazloženja predlagača i rasprave za skupštinskom govornicom, odbornici Skupštine opštine Majdanpek izglasali su budžet za 2019. godinu, koji će iznositi milijardu 114 miliona, dok su rashodi planirani u iznosu od milijardu 163 miliona dinara. Deficit od 49 miliona dinara biće nadomešten neutrošenim sredstvima iz ranijih godina. Najveću stavku na prihodnoj strani čini naknada za korišćenje mineralnih sirovina od 390 miliona dinara, što predstavlja trećinu ukupnog budžeta.

Zbog brojnih primedbi na ovaj dokument, čije su povlačenje sa dnevnog reda i predlagali, odbornici Srpskog pokreta „Dveri“ napustili su skupštinsko zasedanje.

Pored Odluke o budžetu na sednici je data saglasnost i na izmene Statuta opštine, Odluku o lokalnim komunalnim taksama, programe poslovanja javnih preduzeća, službi i ustanova, čiji je osnivač lokalna samouprava i na brojne druge odluke iz nadležnosti lokalne samouprave.

Zbog  prestanka odborničkog mandata Marije Danjec, sa liste vladajuće koalicije, potvrđen je mandat Dejanu Petroviću iz Majdanpeka, a saglasnost je data i za imenovanje Dragana Fudulovića, specijaliste oftalmologije na mesto direktora Doma zdravlja „doktor Veroljub Cakić“.

Sa poslednje sednice Skupštine opštine Majdanpek u ovoj godini, predsednik Opštine Dragan Popović, uputio je čestitku za predstojeće novogodišnje i božićne praznike svim žiteljima opštine Majdanpek.