26. Apr 2019. Poslednja promena 3:04 PM, Apr 25, 2019

KLADOVO, BOR - Među opštinama iz istočne Srbije koje su ove godine raspisale konkurs za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja za 2018. godinu je i opština Kladovo.

Početkom februara raspisan je javni konkurs, za koji je iz budžeta opštine Kladovo opredeljeno ukupno pet miliona dinara.

Na ovaj konkurs u predviđenom roku stigle su 23 ponude različitih medijskih kuća. Prema Zakonu o javnom informisanju i medijima, ocenu projekta podnetih na konkurs obavlja stručna komisija od tri ili pet članova, koje imenuje rukovodilac organa koji je raspisao konkurs, iz reda nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju.

Iako je iz Udruženja novinara Srbije poslat predlog članova ovog udruženja koji bi trebalo da učestvuju u radu komisije, oni nisu izabrani, već je početkom marta formirana komisija od tri člana, od kojih su Radomir Milošević iz Negotina i Saša Todorović iz Knjaževca,  članovi Udruženja novinara Srbije, a treći član bio je Boban Mihajlović, saradnik u Opštinskoj upravi Kladovo u odseku za imovinsko pravne poslove. O imenovanju ovih članova Udruženje novinara Srbije nije obavešteno, a prema rečima generalnog sekretara UNS-a Nina Brajovića, imenovani članovi nisu bili predstavnici UNS-a u komisiji, zbog čega će Udruženje novinara Srbije pokrenuti odgovarajuće mere.

Na sednici održanoj krajem marta, ova komisija donela je odluku o raspodeli sredstava predviđenih za sufinansiranje projekata radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja za 2018. godinu, na kojoj je, od 23 medija,  pet dobilo sredstva.

Za projekat pod nazivom "Ogledalo Kladova", milion i 530 hiljada dinara dobio je "Istok Company DOO Salaš", Društvo sa ograničenom odgovornošću za izdavanje novina  "MM Boned" iz Bora dobilo je 230 hiljada dinara za projekat "Odbornici, imate reč", zatim Agencija reklamnih delatnosti "AS Medija Zaječar", koja je za projekat "Lepote opštine Kladovo" dobila 200 hiljada dinara, Radio televizija Kladovo, koja je za projekat "Kladovo - mali grad sa pogledom u budućnost " dobila dva miliona i 520 hiljada dinara i "Moto Boem" Negotin koji je za projekat "Kladovo Info" dobio 520 hiljada dinara.

Ostalih 18 medija koji su konkurisali projektima u opštini Kladovo nisu dobili sredstva, a za ovakvu odluku komisija nije dala odgovarajuće obrazloženje zbog čega su usvojeni projekti značajniji za opštinu Kladovo od ostalih, niti zbog čega je 18 medijskih projekta odbačeno.

Da je neophodno posebno analizirati rezultate konkursa za sufinansiranje medijskih projekata od javnog interesa na lokalnom nivou, naša medijska kuća ukazuje već odavno. Činjenica da se ovih dana i sama našla na poziciji mete zlonamernih napada iako svoje programe i projekte ostvaruje pošteno i profesionalno, ukazuje da se problem vremenom samo širi i metastazira. U komentaru uredničkog kolegijuma Televizije Bor kaže se:

"Da je saopštenje uredničkog kolegijuma naše medijske kuće od pre nekoliko dana potpuno utemeljeno i da je očigledno postojala namera da nam se nanese šteta insinuacijama o načinu na koji Televizija Bor ostvaruje svoj položaj na tržištu, postalo je dokazivo već nakon objavljivanja rezultata konkursa za projektno sufinansiranje medijskih sadržaja u opštini Kladovo. Začudo, napadi na našu medijsku kuću i široko plasirana teza da je Regionalna televizija Bor povlašćena u lokalnoj javnoj nabavci, izmišljotine da namešta sopstveni posao koji i inače neprekidno radi četvrt veka u interesu gledalaca Bora i istočne Srbije, dobijaju sada puni smisao, kada se sagleda način na koji bi, valjda, po želji štetočina, trebalo da medijske komisije rade. Transparentno, baš po sledećem principu: dva od tri člana komisije koja je odlučivala o raspodeli sredstava medijski su profesionalci, koji su umesto svog profesionalnog statusa i angažmana navedeni samo kao članovi Udruženja novinara Srbije. Iako je samo Udruženje novinara Srbije delegiralo neke druge komisijske kandidate, koji nisu prihvaćeni. Ovde nema ni najvažnijeg podatka: za koje medije su članovi komisije radili, valjda da se neko ne bi dosetio da je upravo jedan od dobitnika konkursa taj medij u kome su kao novinar i snimatelj zarađivali dobar deo sopstvenih prihoda u novinarstvu. Pa da se to nagradi. Gle čuda, među pet izabranih od 23 medija koji su se nadali nekakvom finansiranju, jer 18 medija nije imalo nikakve šanse, prošao je i projekat borskog internet portala koji „slučajno“, neposredno pre toga, prednjači u napadu na Javnu nabavku Opštine Bor za usluge izrade i emitovanja emisija i ostalih medijskih sadržaja na kojem samo preduzeće „Štampa, radio i film“ d.o.o. ima ispravnu dokumentaciju.

Na stranu to što nije baš jasno kako se to projekat „razgovora sa odbornicima lokalnog parlamenta“ smatra javnim interesom (nikome nije jasno zašto bi bilo čiji stav o nečemu ili mišljenje bilo proglašeno javnim interesom, naročito kada u našem sistemu već postoje institucije poput Skupštine opštine u kojima odbornici deluju i samih stranaka kao oblika političkog organizovanja). Ali je zato uložen „zalog za budućnost“, bezobrazno lažni novinarski tekst o našoj medijskoj kući i još besmislenije teze o „povlašćenom“ mediju koji je, na njihovo iznenađenje, opstao posle privatizacije, kada se većina drugih sličnih televizija pogasila. A i ovaj medij je višestruko „povlašćen“: smanjenjem broja radnika i zarada koje je morao da pretrpi, najmanje petostruko nižim iznosom finansiranja iz budžeta kroz javne nabavke i usluge u odnosu na period rada Javnog preduzeća, a i „povlašćen“ i „počašćen“ razumevanjem kolega koje valjda misle da je proći takvu vrstu transformacije jedna lagana i prelepa bajka.

Bajka je ovde samo šta se novinarstvu događa i šta tek može da mu se dogodi, jer mnogi konkursi tek predstoje. Zato ćemo pomno na to obratiti pažnju, jer su i ovo informacije od javnog značaja."

BOLJEVAC - Članovi opštinskog veća Opštine Boljevac dali su saglasnost na izmenu plana javnih nabavki u delu koji se odnosi na usluge pomoći u kući, dezinsekciju i nabavku vozila na lizing, u skladu sa planiranim budžetskim prihodima. Usvojen je i program podrške politici ruralnog razvoja, koji će omogućiti raspisivanje konkursa za dodelu podsticajnih sredstava iz opštinskog Fonda za poljoprivredu. Osim subvencija za nabavku  mehanizacije, opreme za navodnjavanje i voćarsku proizvodnju, ove godine će se sufinansirati i proširenje matičnih stada ovaca i koza.

Veće je usvojilo predlog rešenja o zoniranju parkirališta, kojim su predviđene dve zone u najužem centru grada, gde će se naplaćivati parkiranje vozila. Doneto je i rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje medijskih projekata u 2018. godini, u ukupnom iznosu od 2 miliona 355 hiljada dinara. Rešenje je doneto na osnovu odluke  stručne komisije koju su činili predstavnici reprezentativnih medijskih udruženja, u skladu sa Zakonom javnom informisanju i medijima. Članovi veća su dali saglasnost za učešće lokalne samouprave u još pet projekata prekogranične saradnje sa Bugarskom iz oblasti kulturnog nasleđa, ekologije i sporta.

BOLJEVAC - Opštinsko veće u Boljevcu je na današnjoj vanrednoj sednici usvojilo Lokalni akcioni plan zapošljavanja, plan upisa u srednju školu za narednu školsku godinu i donelo odluke o raspodeli sredstava nevladinim organizacijama, verskim zajednicama i sportskim udruženjima i klubovima. U okviru Lokalnog akcionog plana zapošljavanja u 2018. godini predviđena je realizacija Programa javnih radova i Programa sticanja praktičnih znanja i obuka za potrebe privatnih poslodavaca, u skladu sa predloženim merama Nacionalne službe zapošljavanja. Za ove namene u budžetu su predviđena dva miliona dinara. 

Usvojene su i odluke o raspodeli stipendija za studente i raspisivanju konkursa za sufinansiranje medijskih projekata u 2018. godini, za šta je planirano dva miliona 400 hiljada dinara. Iz budžeta opštine ove školske godine stipendiraće se prvi put i petoro studenata. Prema usvojenom planu upisa za narednu školsku godinu, u boljevačkoj srednjoj školi će se obrazovati učenici u dva odeljenja mašinskog profila po dualnom sistemu obrazovanja i u odeljenju gimnazije opšteg smera.

Nakon sprovedenih konkursa, Opštinsko veće je usvojilo i odluke o raspodeli sredstava udruženjima građana za finansiranje programa i projekata od javnog interesa, a za ove namene je izdvojeno milion i po dinara. Sportskim klubovima i organizacijama je podeljeno trinaest i po miliona dinara, a Crkvenoj opštini Boljevac, milion i po dinara.