23. Feb 2019. Poslednja promena 3:47 PM, Feb 23, 2019

BOR-Januarski  računi za grejanje biće umanjeni za više od 30 odsto  korisnicima u borskim naseljima Novi gradski centar, Metalurg i u delu ulice Devete brigade od broja pet do 11. Tako će primera radi za stan od 60 kvadratnih metara račun biti umanjen za oko 2.500 dinara. Odluka o korekciji je doneta, jer su usled havarije na vrelovodu u decembru pet dana bez grejanja bili žitelji ovih delova grada.

Bez odluke nadzornog odbora nismo mogli da umanjimo decembarske račune i zato ćemo korigovati januarske račune za grejanje za broj dana kada su radijatori bili hladni. U finansijskom smislu to iznosi oko čeiri i po miliona dinara za 106 hiljada kvadratnih metara“, rekao je Slaviša Frišković,  v.d.direktora JP za stambene usluge Bor.

Od Nove godine novina je da će građani u Boru račune za komunalne usluge za prehodni mesec, zaključno sa zadnjim danom, dobijati do desetog u tekućem mesecu. To će omogućiti pravovremene korekcije, a ne sa zakašnjenjem, kao što je bilo ovo umanjenje  računa zbog lošeg grejanja.

 

 

BOR - Stanarima naselja Novi gradski centar, Metalurg i ulice 9. brigade u ulazima 5,7,9 i 11, januarski računi za grejanje biće umanjeni za trećinu, odnosno za 33,33 odsto.

Ovo umanjenje automatski će se obračunati svima stanarima, bez podnošenja pojedinačnih zahteva, kažu u Javnom preduzeću za stambene usluge Bor.

Odluku o umanjenju naknade za isporučenu toplotnu energiju usvojio je nadzorni odbor JKP Toplana, jer su zbog havarije na vrelovodu stanovnici ovih delova grada ostali bez snabdevanja toplotnom energijom od 19. do 23. decembra 2018. godine.   

Isplata prvog dela avgustovskih penzija preko tekućih računa i dostavom na kućnu adresu, počinje sutra, dok će penzioneri koji prinadležnosti primaju preko banaka, penzije moći da preuzmu od utorka, saopšteno je iz Fonda PIO. Pravo na penziju u našoj zemlji ostvaruje blizu 1,7 miliona osiguranika iz nekadašnjeg Fonda za zaposlene. Prosečan iznos na čeku za ovu kategoriju penzionera je  24.980 dinara. Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je usvojila Vlada Republike Srbije Zakon o smanjenju penzija biće ukinut najkasnije do 30. septembra ove godine. Zahvaljujući toj odluci oktobarsku penziju, koja će biti isplaćena u novembru, penzioneri će dobiti bez umanjenja.

ZAJEČAR- Odbornici Skupštine grada Zaječara odlučili su da ukupan budžet grada bude umanjen za oko 38 miliona dinara i sada iznosi oko dve milijarde 457 miliona. Između ostalog, odlučeno je i da se angažuje eksterni revizor za reviziju završnog računa prošlogodišnjeg budžeta, a usvojen je i program razvoja sporta. Odbornici su za novog člana gradskog veća izabrali Mariju Marković za oblast socijalne, boračke i invalidske zaštite.

 

Prema važećem zakonu budućim penzionerima se za svaki mesec nedostatka staža ili godina života penzija trajno umanjuje 0,34 odsto do maksimuma koji može da iznosi do 20,4 odsto godišnje. Ovaj deo zakona biće predmet razgovora sindikata i poslodavaca na narednoj sednici Socijalno ekonomskog saveta.

BOR - Ukidanje penala za prevremeno penzionisanje, odnosno za odlazak u penziju pre 65. godine života za sve zaposlene, trebalo bi da bude tema razgovora naredne sednice Socijalno-ekonomskog saveta, početkom februara.

Predstavnici sindikata naglašavaju da zaposleni koji zbog stečaja, tehnoloških viškova ili bolesti moraju da odu u penziju pre 65. godine ne smeju da budu kažnjeni time što plaćaju penale kojima im se uzimaju dve i po penzije godišnje.

Oni su socijalno ekonomskom savetu i uputili predlog da svim radnicima kojima je ostalo najviše pet godina do penzije treba ukinuti ove kazne, a da ukoliko ima umanjenja ono ne bude trajno, već da se penali ukinu kada korisnik napuni 65 godina i da nadalje prima punu penziju.

Penzije većine penzionera su inače toliko male da bi im se na ovaj način dodatno uzimalo. Trajno umanjenje penzije je ujedno i glavni razlog što se zaposleni u preduzećima u restrukturiranju ne prijavljuju za državni socijalni program, jer ukoliko im nedostaje nekoliko godina do pune penzije mogu da se prijave na tržište rada od šest meseci do godinu dana, a onda moraju u prevremenu penziju koja sa sobom nosi penale za svaki nedostajući mesec do pune penzije.

Prošle godine za socijalni program je u republičkom budžetu bilo predviđeno šest milijardi dinara, od kojih je za preduzeća u restrukturiranju upotrebljena tek polovina jer radnici nisu želeli da se prijave.

Delu zaposlenih, koji su radili i dobrovoljno napustili posao 2010. i 2011. godine, vlada se obavezala da isplaćuje razliku između iznosa starosne penzije koju bi ostvarili primenom propisa koji su važili kada su otišli na biro i počeli da primaju posebnu novčanu naknadu i iznosa ostvarene prevremene starosne penzije. Na taj način za nešto više od 6.000 radnika od tada se ne primenjuju kazneni poeni za prevremeni odlazak u penziju, kao što to važi za sve ostale.

Inače, od početka ove godine stupile su na snagu nove odredbe za penzionisanja, prema kojima se granica za odlazak u starosnu penziju se kod žena pomera za šest meseci, tako da je uslov za žene u 2017. godini 61 godina i šest meseci života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Kod muškaraca i dalje važe isti uslovi - 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Za ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju, od 1. januara 2017. godine muškarcima će biti potrebno 40 godina staža osiguranja i najmanje 56 godina i četri meseca života, a ženama 37 godina i šest meseci staža osiguranja i najmanje 55 godina i osam meseci života.