19. Jul 2018. Poslednja promena 3:29 PM, Jul 18, 2018

BOR - Izmenama i dopunama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova, koji se nalazi u skupštinskoj proceduri, predviđeno je proširenje nadležnosti Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.

Do sada je ona bila nadležna za utvrđivanje obaveze za isplatu zarade do iznosa minimalne zarade, a zaposleni su morali da pokreću sudski spor za isplatu razlike do pune zarade. 

Ukoliko izmene i dopune zakona budu usvojene njena nadležnost proširuje se na punu zaradu, a za razliku od dosadašnjeg zakona i svi zaposleni u javnom sektoru imaće pravo da pokrenu pitanje isplate zarade, naknade plate i drugih primanja.

Proširuje se nadležnost Agencije za rešavanje sporova i na druga primanja, kao što su otpremnine, utvrđivanje reprezentativnosti sindikata, kao i na sporove povodom utvrđivanja minimuma procesa rada u toku štrajka. Bitna novina u Zakonu je mogućnost veštačenja zarada, tako da će ukoliko žele, strane u sporu moći da angažuju veštaka. 

ZAJEČAR- Medijska reforma iz 2014. godine nije uspela i moraju se zaustaviti sunovrat i propadanje medija, istakli su medijski poslenici na okruglom stolu u Zaječaru, na kojem su učestvovali predstavnici lokalnih samouprava, Udruženja novinara Srbije i medija istočne Srbije. Neki od predloga su da se iz lokalnih budžeta za projektno finansiranje medija osigura dva odstvo, uz donošenje jasnijih zakonskih okvira, sa mogućnostima kaznenih odredbi za lokalne samouprave koje to ne poštuju.

Novi Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima koji je u pripremi predviđa i nova pravila za vozače mlađe od 19 godina, kažu u Upravi saobraćajne policije.

Oni neće ubuduće smeti da voze motore ili kola veće snage od 80 kilovata, zabranjeno će im biti i da upravljaju vozilima između 23 časa uveče i 6 sati ujutro, a kad je reč o alkoholnim pićima za njih će važiti nulta tolerancija.

Ove odredbe posledica su crne statistike koja pokazuje da čak četvrtinu svih poginulih vozača na putevima u Srbiji čine mladi od 18 do 30 godina.

Iz tog razloga, biće pooštreni uslovi u izmenama i dopunama Zakona sa probnom vozačkom dozvolom, pa će tako oni koji polože za kola posle 19 godine, imati probnu vozačku dozvolu dve godine, dok će mlađi od 19 voziti s probnom dozvolom do 21 godine.

SRBIJA – Ako se uzme u obzir da su stečajni postupci u Srbiji trajali dugo, kao i da je isplata novca koja su preduzeća u stečaju dugovala radnicima bila neizvesna, izmene zakona o stečaju, veoma su značajne jer će, osim bolje naplate poverilaca, omogućiti i smanjenje troškova i kraće vreme trajanja stečajnog postupka. Jedan od važnih zadataka novih mera je i poboljšanje položaja obezbeđenih poverilaca, koji će kao nosioci hipoteka ili drugih založnih prava na imovini stečajnog dužnika ubuduće imati pravo i na predstavnika u Odboru poverilaca, i na taj način imati uvid i moći da učestvuju u stečajnom postupku.

Izmenama Zakona određeno je i da će imovina pod hipotekom moći da se izdaje u zakup ili prodaje bez postupka oglašavanja, isključivo uz saglasnost obezbeđenog poverioca, što je do sada, bilo diskreciono pravo stečajnog upravnika, lica - čije su obeveze sada jasno precizirane, a odboru poverilaca omogućeno da ga razreši dužnosti u bilo kojoj fazi postupka bez navođenja konkretnog razloga. Jedna od novina je i da će procenu imovine stečajnog dužnika raditi licencirani procenitelji, a ideja je da se time doprinese većoj pravnoj sigurnosti poverilaca i ubrza postupak unovčenja imovine na osnovu tržišne procene. Uz to, uvedeno je i posebno pravilo o ukidanju zabrane izvršenja na imovini stečajnog dužnika koja je pod hipotekom ili zalogom, uz davanje prava obezbeđenom poveriocu da je proda po pravilima koja važe za hipotekarne prodaje. U slučaju da obezbeđeni poverilac ne uspe da proda imovinu u roku, koji je sa šest produžen na devet meseci, u obavezi je da imovinu vrati stečajnom upravniku koji će je prodati kroz stečajni postupak.

Da li će i koliko navedene izmene Zakona stvarno omogućiti smanjenje trajanje postupka i troškova i popraviti poziciju Srbije na Doing business listi Svetske banke, koja je imala zamerke na način sprovođenja stečajnog postupka, pokazaće primena Zakona. Dosadašnja praksa pokazala je da su troškovi postupka u Srbiji bili dvostruko veći nego u razvijenim zemaljama, kao i da su poverioci u Srbiji uspevali da naplate tek trećinu potraživanja, neuporedivo manje nego u drugim zemljama. Prioritet usvojenih izmena Zakona zato je da spreči prolongiranje postupka, smanji troškove, kao i da omogući bolju kontrolu rada stečajnog upravnika, što bi moglo da utiče i na brže unovčenje imovine u slučaju bankrotstva.

 BOR- U sklopu akcije „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, koja traje od 25.novembra do desetog decembra, Ministarstvo unutrašnjih poslova organizuje kampanju  „Stop porodičnom nasilju“. U cilju što efikasnijeg delovanja, predstavnici Policijske uprave u Boru organizuju tribine u čiji rad su uključene i druge relevantne institucije u gradu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova ima značajnu ulogu  u  prevenciji i suzbijanju nasilja u porodici, a takođe i u sistemu institucionalne zaštite i primene novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Od početka primene novog  zakona, prvog juna,  službenici Policijske uprave u Boru izrekli su 382 hitne mere, od toga 125 privremenog udaljenja učinioca iz stana i 257 mera privremene zabrane prilaska žrtvi i kontakata sa njom“, rekla je Tijana Đoković, oficir u Policijskoj upravi u Boru.

 I Ministarstvo pravde je uključeno u kampanju „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“. Njegove aktivnosti su konstantne, ali je neophodno da se i svi nadležni organi, pa i pojedinci  uključe u primenu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici ,tim pre, jer se povećao broj prijava.

To ne znači da je više nasilja, već su se žrtve osmelile da prijave nasilnike, pošto su se uverile da država preduzima ozbiljne korake protiv njih. Ne možemo brzo da iskorenimo nasilje u porodice, ali možemo da ga svedemo na najmanju meru“,rekla je Ministar pravde Nela Kuburović.  Iako se broj žrtava nasilja u porodici u Srbiji, u odnosu na prethodne godine, smanjuje, podaci su i dalje uznemiravajući. Samo u ovoj godini  stradalo je 26 žena.