23. Jan 2019. Poslednja promena 3:18 PM, Jan 22, 2019

BOR-Ugovaranje zdravstvene zaštite između filijala Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranja i zdravstvenih ustanova je u toku. Usluge se ugovaraju na godišnjem nivou, a ugovor će biti potpisivan osim sa državnim i privatnim zdravstvenim ustanovama posebno kada je u pitanju vantelesna oplodnja,i operacija katarakte.

„Kada istekne rok građani mogu da se informišu na sajtu RFZO-a, o tome koje su to zdravstvene ustanove,znaće se pod kojim uslovima, način i postupak ostvarivanja ove vrste zdravstvene zaštite. Biće transparentno kao i do sada. Značajno je napomenuti da ugovori potpisani sa bilo kojom filijalom Fonda za zdravstveno osiguranje podrazumeva da i građani borske filijale imaju pravo na lečenje u tim zdravstvenim ustanovama“, rekla je Vera Jovanović, direktor filijale za borski okrug RFZO.

Veliko interesovanje je i dalje za operaciju katarakte. Na ovu intervenciju u državnim zdravstvenim ustanovama čeka se više meseci. Zato se sačinjavaju liste čekanja.

„Cilj je da se rasterete liste čekanja i upravo zbog toga se zaključuju ugovori sa privatnom praksom“,dodala je Vera Jovanović.

Ugovaranje zdravstvene zaštite filijala Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i zdravstvenih ustanova traje do 31.januara.

 

MAJDANPEK - Služba fizikalne medicine majdanpečkog doma zdravlja opremljenija je za 16 novih aparata, koje je budžetskim sredstvima, opredeljenim za ulaganja u primarnu zdravstvenu zaštitu, nabavila lokalna samouprava.

„Reč je o aparatima za magneto i ultrazvučnu terapiju, tens i aparatima za interferentne struje, lasero terapiju i elektrostimulaciju, koji će zameniti dotrajalu opremu u ovoj službi, staru više od 30 godina. S druge strane, nova oprema značiće i ukidanje liste čekanja, što je do sada bio slučaj“, kaže doktorka Jelena Nikolić Paunović, specijalista  fizikalne medicine i rehabilitacije.

„Ovo je samo deo predviđenih ulaganja u primarnu zdravstvenu zaštitu u ovoj godini“, rekao je Dragan Popović, predsednik Opštine Majdanpek, najavljujući uskoro i nabavku novih saniteta za potrebe majdanpečkog zdravstva.

Deo nove opreme za potrebe fizikalne terapije, predviđen je i za donjomilanovačku zdravstvenu stanicu, dok će do sada korišćeni multifunkcionalni aparat biti stacioniran u rudnoglavskoj ambulanti.

Vrednost nabavljene opreme je 1,2 miliona dinara, koliko su koštali i nedavno kupljeni gasni i hematološki analizator za potrebe laboratorije Doma zdravlja „dr Veroljub Cakić“ u Majdanpeku.

Neophodna zaštita vodomera

BOR - Niska spoljna temperatura i mraz, posebno u vreme kada nema mnogo snega, mogu da prouzrokuju pucanje vodomera, ukoliko nisu dobro zaštićeni, kažu u Javno komunalnom preduzeću Vodovod Bor.

Zbog toga je neophodno da se dobro izoluje mesto na kome se nalazu vodomer, ukoliko je van stambenog objekta koji se koristi i greje, kako ne bi došlo do pucanja stakla na njemu. To je neophodno uraditi i u kućama, vikendicama i poslovnim objektima ukoliko nisu u upotrebi i ne greju se, jer tu u slučaju pucanja može da nastane i veća šteta od poplave.

U borskom vodovodu kažu da su za brigu o vodomerima zaduženi njihovi vlasnici, a jedini način da se instalacija popravi ukoliko dođe do pucanja je zamena vodomera, za koju troškove snosi vlasnik.

MAJDANPEK, DONJI MILANOVAC - U Nacionalnom parku „Đerdap“ predstavljeni su rezultati WWF Akademije za prirodu, ostvareni kroz saradnju Svetske organizacije za prirodu sa ovim zaštićenim područjem.

Naime, u aktivnostima Akademije, u protekle dve godine, učestvovalo je  više od dve i po hiljade dece i stotinu nastavnika iz pet zaštićenih područja u Srbiji, nacionalnih parkova Đerdap, Tara, Fruška Gora, Specijalnog rezervata prirode Gornje Podunavlje i Predela izuzetnih odlika Avala.

U okviru Akademije, u kojoj su iz ovog dela Srbije učestvovale četiri ambasadorske škole iz Donjeg Milanovca, Majdanpeka, Kladova i Podvrške, realizovan je program kroz koji su učenici i nastavnici stekli znanja i veštine za aktivno učešće u zaštiti prirode. Pri Nacionalnom parku Đerdap formirana je sekcija Mladi čuvari Đerdapa, a u okviru preduzeća opremljena je i interaktivna učionica.

U Svetskoj organizaciji za prirodu, čija je osnovna misija zaustavljanje uništavanja životne sredine, su zadovoljni saradnjom koju su upravljači zaštićenih područja ostvarili sa polaznicima Akademije za prirodu, koji će znanje stečeno i kroz obuku koju su prošli u istraživačkoj stanici Petnica, nastaviti da šire u sredinama u kojima žive.

Tribina o javnom zdravlju

BOR- Nova strategija javnog zdravlja u Srbiji otvorila je prostor za jačanje uloge lokalne samouprave u primarnoj zdravstvenoj zaštiti stanovništva, prvi put konkretno povezuje zaštitu životne sredine i zdravlje, ali traži i aktivnu ulogu organizacija civilnog društva prema lokalnoj samoupravi, kako bi se potrebe zdravstvene zaštite kvalitetnije ostvarivale, čulo se na tribini o javnom zdravlju u Boru. Razgovorima su prisustvovali i predstavnici grada, pa se, osim analize trenutnog stanja i same strategije javnog zdravlja govorilo i o preduzetim aktivnostima u zdravstvu i planovima koji u Boru znače ulaganja u rekonstrukciju zdravstvenih objekata.

„Stariji se sećaju da smo nekad i kao građani bili prisutni u javnom zdravlju, gradili smo objekte, finansirali zdravlje i tako dalje, a posle je to sve prešlo na nivo države. Država se sada ponovo okreće zdravlju i ulaže značajna sredstva, ali za takozvane „vrhunske“ nivoe zdravstvene zaštite, za kliničke centre, institute i tako dalje, a ono „najšire“ zdravlje, javno zdravlje, domovi zdravlja, preventiva, to treba da se više usmeri na lokalne zajednice“,rekao je Dragan Ranđelović, jedan od moderatora tribine o strategiji javnog zdravlja u Boru i pojasnio: „Lokalna samouprava tu ima konkretne zadatke: da aktivira tela koja se time bave, to je Savet za zdravlje koji svake godine donosi plan razvoja zdravlja, da zatim taj godišnji plan realizuje, da definiše sredstva u budžetu za to, podnosi godišnje izveštaje o urađenom i sve to uključujući najveći broj subjekata, između ostalog i nevladine organizacije i udruženja zbog čega mi i pokrećemo ovu inicijativu“.

Među idejama koje su se čule na tribini u Boru bio je i predlog da lokalna samouprava razmotri potrebu osnivanja sopstvenog Zavoda za javno zdravlje, doprinese nabavci novih saniteta, ali je najviše podataka sakupljeno o problemima sa kojima se lokalno zdravstvo suočava, u čemu dominira depopulacija istočne Srbije, starenje stanovništva, nedostatak stručnog kadra, ali i propisi koji pravila i zapošljavanja i ulaganja određuju načelno prema broju stanovnika, zbog čega je lokalnoj zajednici još važnija kvalitetna organizacija i jasna strategija u zdravstvenoj zaštiti.

Tribinu o realizaciji strategije javnog zdravlja i jačanju uloge lokalne samouprave i zdravstvenih ustanova u Boru organizovali su Grupa građana 55, Građanska čitaonica i koalicija organizacija civilnog društva.