izabran v.d. direktora Javno komunalnog preduzeća „3. oktobar“