izložba Početak i trajanje-120 godina rudarstva u Boru