Odluka o visini opštinskih stipendija za školsku 2021/2022. godinu