predstavnici Povereništva Crvenog krsta i aktiva DDK Grada Bora