prijem za predstavnike gradskih boračkih organizacija