program poslovanja Javno komunalnog preduzeća za stambene usluge Bor