U primeni nova pravila za državne službenike

BOR – Državni službenici koji do sada nisu, u buduće će verovatno više pažnje obraćati na ponašanje. Naime, novi akt Vlade Republike Srbije pod nazivom „Uredba o određivanju kompetencija za rad državnih službenika“ koji se odnosi na oko 20 hiljada  ljudi iz republičkih institucija i republičkih organa, na snazi je od 4. februara.

Svako radno mesto i radnik ima svoj obrazac sa naznačenim modelima ponašanja i znanja koja se od njega očekuju. Reč je o dokumentu koji vrlo precizno propisuje načine ponašanja i sposobnosti koje mora da ima svaki državni službenik. Propisane kompetencije i potrebne veštine biće prilagođene vrsti posla i različite za svako radno mesto. O njima će odlučivati rukovodilac odeljenja u saradnji sa jedinicom koja se bavi kadrovima u nadležnom organu. Od državnih službenike na izvršilačkim mestima koja nisu rukovodeća zahtevaće se otvorenost, ljubaznost i strpljivost prema saradnicima. Oni moraju da budu i dobri slušaoci, da obraćaju pažnju i razumeju onoga ko im govori. S druge strane, ovaj državni službenik mora da bude jasan, elokventan i precizan kada objašnjava. Sve to treba da poseduje i jedan šalterski radnik koji radi sa građanima i na njihov zahtev izdaje i prima dokumenta iz različitih oblasti. Rad državnih službenika, uglavnom šalterskih, večita je tema koje se svaki korisnik usluga dotakne gotovo svakodnevno. Velika je gužva, službenici su neljubazni i mrzovoljni, sporo rade svoj posao, najčešće su primedbe na rad državnih službenika. U anketi Tv Bor, na pitanje kako ocenjuju rad šalterskih radnika u državnim ustanovama u gradu, Borani imaju podeljena mišljenja, shodno različitim iskustvima, ali većina smatra da tolerancija treba da bude veća sa obe strane šaltera.

Da li će i u kojoj meri novi Vladin pravilnik promeniti aktuelnu lošu praksu, pokazaće vreme. A do tada i osobe sa druge strane šaltera, nestrpljive stranke, mogle bi da porade na toleranciji, jer to je jedini put do obostranog zadovoljstva. 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.