Umesto kombinovanog testa polaže se samo jedan predmet

BOR-Osmaci će od sledeće godine umesto kombinovanog testa na maloj maturi polagati test iz jednog od pet predmeta, istorije, geografije, fizike, hemije ili biologije. Učenici koji završe osmi razred u školskoj 2022/2023. polažu završni ispit iz Srpskog jezika i književnosti, odnosno maternjeg jezika, zatim iz matematika i iz jednog od pet predmeta koji učenik izabere sa liste prirodnih i društvenih nauka.

„Na taj način učenicima će biti mnogo lakše, jer će za završni ispit obnavljati ne kao do sada sedam predmeta već samo tri. Mislim da je to dobro rešenje i daće bolje rezultate. Učenik osmog razreda se najkasnije do 30. decembra izjašnjava iz kojeg će predmeta raditi treći test, pisanim putem u školi ili elektronski na portalu Moja srednja škola“, rekao je Radiša Petković, kordinator rada osnovnioh škola u Boru .

Izmenama Pravilnika o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju uvodi se značajna novina prilikom bodovanja na testovima. Učenik na maloj maturi može da ostvari najviše po 14 bodova na testovima iz srpskog jezika i matematike, kao i 12 bodova na trećem testu, što je takođe povoljnije za njih.

U svim osnovnim školama u Boru naredne godine malu maturu će polagati oko četiri stotine đaka. Završni ispit će biti organizovan 21. 22. i 23.juna.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.