Usvojen prostorni plan rudnika Čukaru Peki

BOR – Vlada Republike Srbije usvojila je Prostorni plan područja posebne namene eksploatacije mineralnih sirovina na lokalitetu rudnika „Čukaru Peki“ u Boru, objavljeno je na zvaničnom sajtu kompanije „Rakita Exploration“.

Time su stvoreni preduslovi da ova kompanija  nastavi intenzivna rudarska istraživanja na ovom projektu, kao i da započne izgradnju rudarske infrastrukture.

Ovaj prostorni plan je prošao kroz javne rasprave na lokalnom i republičkom nivou i detaljno uređuje korišćenje i namenu zemljišta, zaštitu životne sredine, prirodnih i kulturnih dobara, kao i saobraćajnu infrastrukturu.

Prostorni plan obuhvata zemljište na kome će biti izgrađen rudnik Čukaru Peki, i to jama sa ulazno izlaznim tunelima i hodnicima, privremene deponije rudarskog otpada, objekti za preradu rude, magacini, skladišta, saobraćajnice, energetski i drugi infrastrukturni objekti.

Usvajanjem ovog plana koji predviđa klasičnu jamsku eksploataciju, bez urušavanja, stvaraju se preduslovi za početak eksploatacije ovog nalazišta. Izgradnja rudnika planirana je za ovu godinu, a početak eksploatacije za drugu polovinu naredne godine.

Takođe, predviđeno je da jamski hodnici čija eksploatcija bude završena budu odmah zapunjavani mešavinom jalovine i cementa, čime će se polovina jalovine nastale u procesu eksploatacije vraćati u rudnik.

Kako je ranije rečeno u Ministarstvu rudarstva i energetike, u gornjoj zoni rudnika Čukaru Peki overeno 44,7 miliona tona rude sa visokim sadržajem bakra i pratećim sadržajem zlata i srebra.

Gornja zona ležišta prostire se od 400 metara ispod površine do 800 metara, a u pojedinim slojevima procenat bakra u rudi kreće se i do 21 odsto. Prema dosadašnjim podacima, dominantan mineral bakra je kovelin, a manju zastupljenost imaju bornit, halkozin i energit, dok je pirit dominantan sulfidni mineral.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *