26. Apr 2019. Poslednja promena 3:04 PM, Apr 25, 2019

U Boru obeležen Svetski dan osoba sa Daunovim sindromom

BOR - Svetski dan osoba sa Daunovim sindromom obeležava se 21. marta, da bi se pažnja javnosti skrenula na probleme i potrebe dece sa ovim poremećajem, koji se manifestuje otežanim razvojem, umnom zaostalošću, kao i smanjenom otpornošću organizma prema infekcijama i bolestima i prevremenim starenjem. Podrška šire društvene zajednice je neophodna kako bi se ovakvoj deci omogućilo da socijalnu interakciju ostvare i van porodičnog kruga. Tim povodom Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Vidovdan“ u Boru organizovala je edukativnu akciju za građane i tom prilikom učenici su prolaznicima delili flajere o Daunovom sindromu.

Mi na taj način želimo da sugrađanima ukažemo na određenu populaciju. Svetski dan osoba sa Daunovim sindromom ustanovljen je 2006. godine, a 21. mart simbolično je izabran jer se radi o genetskom poremećaju, gde se u ćeliji javljaju tri umesto dva hromozoma, na 21. hromozomskom paru.Deca rođena sa Daunovim sindromom  imaju karakterističan izgled – kose oči, umanjen nos, usne i uši, kratak vrat, naboran viškom kože, niskog su rasta, a često imaju i srčane mane i oslabljen imuni sistem“, kaže Dobrila Ilić, surdolog – defektolog nastavnik ŠOSO „Vidovdan“ Bor.

Prenatalnim testovima sada je moguće na vreme ustanoviti nepravilnosti u razvoju ploda.

U našoj zemlji ima 2000 osoba sa Daunovim sindromom, a i u našoj školi ima nekoliko đaka sa ovim poremećajem. Jako je važna rana intervencija, koja podrazumeva rad defektologa i drugih stručnjaka  sa decom, kako bi se stimulisao psihomotorni razvoj“, dodaje Dobrila Ilić, surdolog – defektolog nastavnik ŠOSO „Vidovdan“ Bor.

Prihvatanje deteta sa Daunovim sindromom u porodičnom krugu i skoli, uticaće pozitivno na razvoj komunikacije, usvajanje dnevnih životnih veština i uspešnije uklapanje u socijalno okruženje. Bez navedenih preduslova, neće se razviti svi detetovi potencijali, a moguće je i javljanje negativnih posledica socio-emocionalne prirode.

Više iz ove kategorije Dan borbe protiv tuberkuloze »

Pogledajte

Centralna informativna emisija. Dnevnik je na programu svakog dana u 16 i 19 časova.Produkcija: Radio televizija Bor (...

Kategorija: Dnevnik

Produkcija: Radio televizija Bor ( RTV Bor)http://www.rtvbor.rs

Kategorija: Stranačka hronika

Centralna informativna emisija. Dnevnik je na programu svakog dana u 16 i 19 časova.Produkcija: Radio televizija Bor (...

Kategorija: Dnevnik