24. Apr 2019. Poslednja promena 3:16 PM, Apr 23, 2019

Ekološki dani Bora 2019: Svetski dan šuma, voda i meteorologije

BOR - U okviru Ekoloških dana Bora 2019, a povodom obeležavanja Svetskog dana šuma, voda i meteorologije, u borskoj biblioteci održano je predavanje o značaju očuvanja ovih prirodnih resursa.

"Ove godine smo hteli da povežemo neke važne teme životne sredine sa nekim drugim značajnim društvenim temama, pa tako problem vode povezujemo sa zdravljem i sa informacionom tehnologijom. Želimo da ovom prilikom govoreći o šumama, vodi i klimi damo i neke inicijative i našoj lokalnoj zajednici, recimo da podsetimo da učenici, studenti i mladi uopšte mogu dati veliki doprinos pošumljavanju, naročito ovih naših devastiranih područja oko Bora, da i mi u gradu i na nacionalnom nivou možemo da razvijemo informacioni sistem voda isto kao što imamo za vazduh. A kada se radi o klimi, o suncu i zemljištu što je tema Svetskog dana meteorologije, treba da podržimo uvođenje solarnih kolektora", rekao je Dragan Ranđelović predstavnik Društva mladih istraživača Bor.

Poseban segment bile su prezentacije: "Voda i zdravlje" koju su pripremili učenici Tehničke škole smera za zaštitu životne sredine Jovana Vasić i Lazar Jovanović, uz pomoć mentora Milene Doberšek  i "Primena informacionih tehnologija u zaštiti voda", Mladena Dumitraškovića, inženjera informatike.

"Moja namera je da iniciram primenu nekih sasvim novih vrsta tehnologija koje su danas aktuelne u svetu. Pre svega izučavanje tih novih tehnologija, a onda i primena. Informacione tehnologije veoma jednostavno mogu da doprinesu očuvanju voda. Postoje novi senzori, takozvane internet stvari i big data koncepti preko kojih može da se u realnom vremenu analizira i protok i kvalitet vode, pa samim tim mogu da se preduzmu mere u slučaju poplave, zagađenja vode ili suše", istakao je Mladen Dumitrašković inženjer informatike i član Društva mladih istraživača.

U programu obeležavanja Svetskog dana šuma, voda i meteorologije učestvovali su Društvo mladih istraživača, Tehnička škola u Boru, Narodna biblioteka Bor i Kancelarija za zaštitu životne sredine.

Ekološki dani Bora 2019: Svetski dan šuma, voda i meteorologije, 22.mart 2019. (RTV Bor)
Više iz ove kategorije Danas su Mladenci »

Pogledajte

Centralna informativna emisija. Dnevnik je na programu svakog dana u 16 i 19 časova.Produkcija: Radio televizija Bor (...

Kategorija: Dnevnik

Produkcija: Radio televizija Bor ( RTV Bor)http://www.rtvbor.rs

Kategorija: Stranačka hronika

Centralna informativna emisija. Dnevnik je na programu svakog dana u 16 i 19 časova.Produkcija: Radio televizija Bor (...

Kategorija: Dnevnik