25. Jul 2017. Poslednja promena 2:36 PM, Jul 25, 2017

Nasilje u porodici

Prema podacima Centra za socijalni rad opštine Majdanpek prošle godine je evidentiran 41 počinilac nasilja u porodici. Interni tim ove ustanove je kao dominantan oblik identifikovao psihičko nasilje, dok se kod trećine radilo o fizičkom nasilju. Od ukupnog broja nasilnika 37 je muškog pola, dok su u četiri slučaja počionici nasilja bile žene. Zbog udaljenosti, usled čega su žrtve odbijale smeštaj u sigurnu kuću, Centar za socijalni rad je uglavnom pružao materijalnu, pravnu i savetodavnu podršku. Ova ustanova je u prošloj godini, nakon evidentiranog nasilja u porodici, podnela osam obaveštenja policiji i tužilaštvu, dok je za dva odrasla lica pokrenula postupak pred sudom za zaštitu od nasilja u porodici, sa merom zabrane približavanja članu porodice na određenoj udaljenosti, kao i meru zabrane daljeg uznemiravanja.

Više iz ove kategorije Javni radovi na Romulijani »

Pogledajte

Kategorija: Gosti Budilice
Kategorija: Gosti Budilice

Centralna informativna emisija. Dnevnik je na programu svakog dana u 16 i 19 časova. Produkcija: Radio televizija Bor...

Kategorija: Dnevnik