19. Sep 2018. Poslednja promena 3:39 PM, Sep 18, 2018

Okončana statusna promena RTB-a Bor

Agencija za privredne registre usvojila je 27. juna prijave za registraciju statusne promene u okviru koje su se tri zavisna društva kombinata bakra: Topionica i rafinacija, Rudnik bakra Bor i Rudnik bakra Majdanpek   pripojena RTB-u Bor. Ovim činom uspešno je okončan postupak statusne promene, a celokupna imovina i obaveze zavisnih društava prenete su na RTB DOO Bor.

Zavisna društva prestala su da postoje i obrisana su iz registra APR-a, bez sprovođenja postupka likvidacije, dok RTB DOO Bor, kao sledbenik društava koja su mu pripojena, nastavlja da radi. Takođe, prestale su funkcije direktorima zavisnih društava, a direktor novog privrednog društva, čiji je pun naziv Rudarsko-topioničarski basen RTB Bor DOO Bor je Blagoje Spaskovski.

Svi zaposleni, nastavljaju da rade u novom, jedinstvenom RTB-u Bor i zadržavaju uslove rada koje su imali i pre statusne promene. Promenom poslodavca ne menjaju se status i položaj zaposlenih, njihova prava i obaveze, kao ni važeći ugovori o radu. Ona ne donosi nikakve negativne posledice po zaposlene i neće uticati ni na rokove definisane ugovorima o radu na određeno vreme i drugim ugovorima o radnom angažovanju. Na prava i obaveze zaposlenih primenjivaće se odredbe važećih kolektivnih ugovora, kažu u RTB-u Bor.

Pogledajte

Centralna informativna emisija. Dnevnik je na programu svakog dana u 16 i 19 časova.Produkcija: Radio televizija Bor (...

Kategorija: Dnevnik

Centralna informativna emisija. Dnevnik je na programu svakog dana u 16 i 19 časova.Produkcija: Radio televizija Bor (...

Kategorija: Dnevnik

Produkcija: Radio televizija Bor ( RTV Bor)http://www.rtvbor.rs

Kategorija: Stranačka hronika